De Eerste Kamer stemde vorige maand in met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Voor sommige leden was het de laatste wetgevende daad: zij komen ná de Eerste Kamer-verkiezingen niet meer terug. De WAS: wat en waarom?

Er is de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor de mogelijke uitbuiting van werknemers in onder meer de bouw, tuinbouw en transportsector. Door het gebruik van allerlei schijnconstructies zouden bedrijven willen ontkomen aan de toepassing van (bijvoorbeeld) cao's.

Over de rug van werknemers zou men oneerlijk concurreren met bedrijven die zich wél aan de wet houden. De WAS moet daarin verandering brengen.

Hoofdelijk aansprakelijk
De werkgever en opdrachtgever worden hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbetaling van de werknemer. Onderbetaalde werknemers hebben zo meer mogelijkheden om achterstallig loon te innen.


Keten van opdrachtgevers
Geeft de werkgever niet thuis, dan kan de werknemer aankloppen bij de opdrachtgever. Geeft die niet thuis, dan is – in een keten van opdrachtgevers en onderaannemers - de naast hogere opdrachtgever aansprakelijk. Het gaat hierbij om het daadwerkelijk verschuldigde loon (bijvoorbeeld het loon op basis van een CAO) en niet om het minimumloon.

Een opdrachtgever is alleen niet aansprakelijk wanneer hem niet kan worden verweten dat het loon niet is betaald.

Informatieplicht
Om de werknemer te helpen bij het instellen van een vordering, is elke opdrachtgever (elke schakel in de keten) verplicht om de werknemer desgevraagd te informeren over wie zij zijn, inclusief wie de hoofdopdrachtgever is.
Wordt niet binnen 2 weken aan een dergelijk verzoek van de werknemer voldaan, dan kan de betreffende partij direct aansprakelijk worden gesteld (dus zonder eerst de naast volgende opdrachtgever aansprakelijk te stellen).

Minstens het minimumloon
Het verrekenen van allerlei kosten met het loon mag alleen nog maar als dat vooraf schriftelijk is overeengekomen, en voor zover de werknemer minstens het wettelijk minimumloon overhoudt. Op de loonstrook moet voortaan precies staan uit welke bestanddelen het loon bestaat.

De meeste maatregelen uit de WAS zijn 1 juli in werking getreden. De nieuwe eisen voor verrekeningen en de loonstrook gelden vanaf 1 januari 2016 .

Aantal keer bekeken: 228

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland