De Ziektewet is een wet die regelmatig oneigenlijk gebruikt wordt. Ik ben een groot voorstander van een strikte naleving van de Ziektewet. Als een werknemer loondoorbetaling tijdens ziekte 'claimt' moeten de klachten die leiden tot arbeidsongeschiktheid objectief toe te schrijven zijn aan ziekte/gebrek. Twee voorbeelden.

 

Voorbeeld 1.
Een werknemer (62 jaar) trekt het op zijn leeftijd niet meer om iedere dag 8 uur fysiek zware arbeid te verrichten en meldt zich ziek. Ouderdom alleen is geen ziekte/gebrek, dus de ziekmelding moet van tafel.

 

Voorbeeld 2.
Een werknemer voelt zich al enkele maanden zwaar vermoeid. De bedrijfsarts slaagt er niet in de medische onderbouwing te krijgen vanuit het medische circuit: bij de vele onderzoeken die de werknemer heeft gehad, blijken de specialisten niets te kunnen vinden. De klachten van de werknemer kunnen niet geobjectiveerd worden, dus ook hier kan de werknemer niet langer loondoorbetaling tijdens ziekte claimen.

 

Soms onbewust (door onwetendheid) maar vaker bewust (conflictvermijding) wordt de ziekmelding in dergelijke situaties toch in stand gehouden. Dit is niet verstandig omdat het kan zorgen voor problemen op de langere termijn, bijvoorbeeld bij de WIA-aanvraag. Toch zie ik het vaak gebeuren dat in bovenstaande voorbeelden de werkgever de ziekmelding in stand houdt vanuit ‘sociaal oogpunt’. De werknemer toegang tot de Ziektewet onthouden wordt gezien als asociaal.

 

Een werkgever zou zich moeten realiseren dat op het moment dat de ziekmelding van tafel is dit juist mogelijkheden creëert om je sociale gezicht te laten zien. Je zou dan kunnen besluiten om de oudere werknemer tot zijn pensionering verder te ontzien van zware klussen (stel gelijk een ouderenbeleid op en je hebt dit ook meteen geregeld voor de toekomst). De werknemer met de niet-objectiveerbare klachten kun je middels (deels) betaald verlof de mogelijkheid bieden om extra tijd te nemen voor aanvullende onderzoeken. Volgens mij heet dat goed werkgeverschap. Goed werkgeverschap en een juist gebruik van de Ziektewet sluiten elkaar niet uit.

 

Mark Idzinga, December 2010

 

Nooit meer een artikel van mij missen? Schrijf je in op www.markidzinga.nl

Aantal keer bekeken: 277

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Arwin Rammeloo on 11 januari 2011 at 12:45pm
Helemaal eens met je standpunt. Ik heb echter een allergie tegen het oneigenlijk gebruik van de kreet 'Ziektewet'. Die is voor medewerkers in loondienst niet van toepassing, tenzij er sprake is van zwangerschapsgerelateerde klachten. In dat geval treedt deze wet in werking en neemt het UWV de loondoorbetaling (in)direct over.
Hoe dit geregeld is voor (semi-)ambtenaren en zelfstandigen weet ik niet. Voor zover ik weet is voor werklozen ook de ZW van toepassing.

Ik hoor het vaker, ook onder vakgenoten. What's in a name, zou je zeggen. Maar ik merk dat ook bij werknemers er nog wel eens scheef gedacht wordt over ziek zijn en niet kunnen werken. En dan met name over de gedeelde verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer. 'Ik zit in de Ziektewet' geeft het gevoel dat, net als vroeger, de werkgever er ook geen (financiele) last van heeft.

Aan P&O-ers de schone taak om hierin binnen hun organisatie een voorbeeld te zijn!