"Een nieuwe taal helpt in de borging en bestendiging van een HR transformatie"

HR wordt... People & Community Development!

Er wordt een hoop over gepraat; wat moet toch de nieuwe naam van Human Resources worden? Dat spreken over mensen als middelen echt verleden tijd is, daar zijn de meesten wel over uit. Maar wat dan wel? Talentontwikkeling? Experience Builders? Of terug naar het oude vertrouwde "PZ"? Het wijzigen van een naam lijkt volgens sommigen een trend-dingetje. En wat maakt het nu ook eigenlijk helemaal uit welke naam je het beestje geeft... Nou veel! Volgens mij draait het meer dan ooit namelijk om Mensen & Community's om alle uitdagingen (en kansen!) die op ons afkomen aan te kunnen nemen!

Het grootste kapitaal van organisaties schuilt in mensen. Niet in technologie, niet in faciliteiten, maar in mensen. En dan vooral in de unieke set aan skills en vaardigheden die mensen bezitten zoals creativiteit, verbondenheid, kunst, filosofie, ethiek en fantasie.

Uniciteit

Wat? Geen programmeerkunsten? Geen kennis over technologie, robotisering en informatica? Nope. Niets van dat alles. Er is op dit moment een beweging gaande om kinderen zo vroeg mogelijk kennis te laten maken met programmeren. Soms al in de onderbouw van het primair onderwijs. De waarheid is; computers, AI en robots kunnen nu al veel beter, sneller en met minder fouten programmeren dan mensen. Het is in die zin nutteloos te proberen mensen (of kinderen) dezelfde mate van kennis bij te brengen.

Er is echter iets wat de mens uniek maakt ten opzichte van verregaande technologie. De mens kan iets bedenken wat nog nooit is bedacht. Of het nu de theorie is dat de aarde om de zon draait, een kunstwerk wat nog nooit is gemaakt, of filosoferen over de vragen des levens; technologie kan dit niet. En het is de vraag of dit ooit gaat gebeuren (of überhaupt wenselijk is).

Individueel én maatschappelijk begaan

Daarnaast wordt er - niet voor niets - veel meer aandacht gevraagd voor impact op community vraagstukken. Hoe zorgen we voor het benutten van al het beschikbare talent, ook als dat talent bepaalde andere belemmeringen heeft? Hoe dragen we bij aan duurzame inzetbaarheid, in combinatie met veiligheid en een gezonde doorstroom, ook voor externe en/of zelfstandige ondernemers. Hoe gaan we om met forenzen en de impact die het heeft op klimaat. Wat is een gezonde bedrijfscultuur en hoe faciliteren we openheid en transparantie? Wat kunnen we betekenen op het gebied van de grotere vraag naar (mantel)zorg en de wens om betekenisvol te kunnen zijn, op het werk, maar ook in kleiner community's (lees: gezin, familie). Kortom, hoe draagt werkgeverschap bij aan allerlei community-vraagstukken.

Tegelijkertijd hebben organisaties richting hun klanten óók te maken met zowel individuele wensen als community vraagstukken. Gepersonaliseerde gezondheidszorg (individueel) om verspilling van geld en middelen tegen te gaan, zodat gezondheidszorg betaalbaar en bereikbaar is en blijft (community). Banken die leningen verstrekken voor duurzame middelen en/of de mogelijkheid bieden om te investeren in nieuwe initiatieven door middel van crowd-funding. Of bijdragen in het omscholen en herpositioneren van agrarische en/of bouwbedrijven ten behoeve van stikstofreductie. En zo zijn er nog tal van voorbeelden te noemen waarin zowel individuele als community uitdagingen worden voorzien van creatieve oplossingen. Uitgevoerd door technologie, dat zeker wel.

Een gezamenlijke nieuwe taal

Het HR-werkveld van de toekomst zal zich nog meer gaan richten op het vergroten van het geluk van mensen en community's. Die weg is gelukkig al ingeslagen, onder andere door veel meer employee centric te werken en te organiseren (HR agility), meer in samenwerking oplossingen en ideeën uit te werken en heel bewust op zoek te gaan naar innovaties met sociale impact (inclusiviteit, duurzame inzetbaarheid, vrijheid van werken, et cetera)

Maar waarom dan ook een nieuwe term daaraan geven? Is dat niet een beetje 'hype-gevoelig'? Dat zou kunnen. Maar als de transformaties die ik de afgelopen jaren heb mogen begeleiden mij één ding hebben geleerd, is dat nieuw taalgebruik zorgt voor borging en bestendiging van een transformatie. Wendbaar, pro-actief, met oog voor mens én samenleving werken aan werkgeluk, wordt niet gedekt door de woorden Human Resource en Management. Of People & Community dat wel doet? En of het dat beter doet dan de benamingen People & Culture Development, Experience Builders of wat dan ook? Natuurlijk moet de toekomst dat nog maar uitwijzen. Maar collectief het taalgebruik aanpassen, gaat zeker weten helpen bij de transformatie van HR naar wendbare professionals op het gebied van mens & maatschappij.

Astrid Karsten is co-auteur van het boek 'Agile Transformeren'. Op dit moment schrijft zij aan Purpose Driven Development - Thriving organizations with Passionate People; een praktisch boek met handvatten voor HR-professionals en leidinggevenden om persoonlijke drijfveren en organisatievisie aan elkaar te verbinden.

Aantal keer bekeken: 27

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland