De titel is natuurlijk een open deur. Iedereen werkt graag bij een goede werkgever.
Maar wat is nou een goede werkgever? Is dat subjectief en vult iedereen dat anders in? Of kan daar wel een soort algemene omschrijving voor worden gevonden?
Uitgangspunt is volgens mij dat je pas van een goede werkgever kan spreken als zaken goed geregeld zijn voor de medewerkers, maar deze ook goed zijn voor het bedrijf. Een bedrijf moet gezond zijn én de beschikking hebben over kundige, gemotiveerde medewerkers. Dat zijn basisvoorwaarden.
Maar wat onderscheidt de ene werkgever nou van de andere en wanneer kun je spreken van een goede werkgever? Er zijn veel verschillende zaken die hiertoe bijdragen.

Een veilige werkomgeving
Medewerkers moeten zich veilig en gewaardeerd voelen. Ze moeten open hun mening kunnen geven zonder hier op afgerekend te worden. Dat creëert een veilige werkomgeving en geeft vertrouwen in elkaar en het management. Dit stimuleert ook de mobiliteit en ontwikkeling van medewerkers. Als er niet open gesproken kan worden met elkaar, durft een medewerker ook niet aan te geven graag iets anders te willen doen. Of misschien zelfs aan te geven dat hij of zij een stapje terug wil doen omdat de functie of verantwoordelijkheid te zwaar wordt. Als het normaal is om over dit soort zaken te praten met elkaar levert het ook geen problemen op en is de bereidwilligheid aanwezig om samen in goed overleg een andere oplossing te zoeken.

Elkaar aanspreken
Elkaar aanspreken en feedback geven is heel belangrijk. Er zijn altijd wel zaken die aandacht behoeven en de bedrijfscultuur moet zodanig zijn dat men er vertrouwen in heeft dat hier daadwerkelijk de nodige en juiste aandacht aan besteed wordt. Feedback geven en elkaar aanspreken speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling die een individuele medewerker en een team door kunnen maken. Je kunt veel van elkaar leren door kennis te delen en door elkaar op gedrag, normen en waarden aan te spreken.

Goede arbeidsvoorwaarden
Goede arbeidsvoorwaarden en duidelijke afspraken zijn van groot belang. Onder goede afspraken wordt niet alleen de financiële waardering bedoeld. Een salaris die past bij de verantwoordelijkheid die een medewerker heeft en die ook in verhouding is met de prestaties die geleverd moeten worden is de basis. Daarnaast spelen secundaire arbeidsvoorwaarden, uitvoeringsregelingen en het bijbehorende HRM-beleid ook een grote rol. Deze zijn vaak een weerslag van de bedrijfscultuur. Het gaat dan bijvoorbeeld om ruimte die medewerkers en managers krijgen om op een taakvolwassen wijze hun werkzaamheden in te delen en uit te voeren. Het gaat ook om de balans tussen privé en werk en om ontwikkelingsmogelijkheden.
Ontwikkelingsmogelijkheden zijn niet alleen gericht op het volgen van trainingen en opleidingen om de kennis te vergroten, maar kunnen zich ook richten op de ontwikkeling van een heel team of een hele organisatie. Door het delen van kennis, door extra taken op te kunnen pakken buiten het reguliere takenpakket, door organisatiebreed ervaringen uit te wisselen en door fouten te mogen maken en hier veel van te mogen leren.

Als deze zaken aanwezig zijn binnen een organisatie zou je van mij mogen spreken van een goede werkgever. Deze werkgevers verdienen op hun beurt goede en gemotiveerde medewerkers.

Miriam Teunissen
HRM adviseur
www.driessen.nl

Aantal keer bekeken: 699

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van vincent vrooland on 29 april 2013 at 2:09pm

Er is iets aan de discussies over goed werkgeverschap en goed werknemerschap dat volgens mij een beetje wringt. Iedereen vindt er wat van. Bevlogen medewerkers presteren meer, zijn zelfstandiger en verzuimen minder. Werkgevers die ruimte geven aan hun medewerkers presteren beter en zijn innovatiever. Meestal (maar niet altijd) wel, denk ik. Maar is dat de essentie? En verwijzen veel goede bedoelingen niet naar veel praten ipv werken, waardoor werkgevers minder worden aangesproken?Wellicht is de vraag belangrijker: hoe dat te bereiken is. Niet de conditie maar de weg er heen is belangrijk. Wat ik ook wel eens mis is de achterliggende drive. Die hoort er wel bij anders heb je alleen ideologische uitspraken. Met een hoog HR-gehalte maar wellicht een te klein gehalte aan aantrekkingskracht voor werkgevers- en werknemers-ambities. M.a.w. ik ben de laatste maanden eens gaan zoeken naar een passend conceptueel model dat werkt. Wat willen werkgevers? Dat loopt nogal uiteen per sector en kansen. Al moet er in elk geval wel worden gewerkt. Wat wil een werknemer? Loon, zekerheid, waardering, uitdaging enz? Dat loopt ook nogal uiteen. Al moet dat wel altijd tot uiting komen door werk. Naast de ruimte om te praten moet dat praten wel leiden tot meer opbrengsten t.a.v. beider belangen. (Anders staat HR aan de zijlijn en niet in de arena). Of zelfs sterker ik denk dat goed werkgeverschap en goed werknemersschap werkenderwijs moet worden waargemaakt. Een goed model levert dan een vertrekpunt. Wat vinden jullie van het idee van een driedeling in de arbeidsrelatie. Op 1 staat het formele arbeidscontract: loon tegenover tijd en werk. Op 2 staat het functionele contract: goede prestatie versus goede middelen en omstandigheden. En op drie staat het psychologisch arbeidscontract: motivatie en betrokkenheid versus informatie over resultaten en doelen, waardering, ruimte en respect. (En op 4 misschien de onderliggende cultuurvisies over werk, mens en relatie). Op elk niveau is dat actief of valt het te activeren. Ik noem dat voorlopig maar de dynamische toekomstgerichte en volwassen arbeidsrelatie. Op elk niveau is er voor beide partijen wat te winnen als ze aan de slag gaan. HR kan daarbij ondersteunen. Uiteraard zijn er dan nog verschillende ideeën hoe je beweging krijgt. Ik denk daarbij zelf aan een positieve mix van Ajzen/Fischbein en Appreciative Inquiry. In elk geval denk ik dat de stimulansen per bedrijf verschillen..

Reactie van J on 25 april 2013 at 5:28pm

Mocht het toch niet helemaal subjectief zijn en je houdt van lijstjes kun je ook eens kijken op www.beste-werkgevers.nl

"Het Beste Werkgeversonderzoek wordt dit jaar voor de twaalfde keer uitgevoerd om een objectief oordeel te kunnen vellen over werkgeverschap in Nederland. De Beste Werkgevers verkiezing van 2013 staat open voor alle organisaties in Nederland" bron www.beste-werkgevers.nl

Reactie van Henny van Leusden on 25 april 2013 at 1:56pm

Dag Meriam,
Wellicht kan bijgevoegd document een extra licht laten schijnen op wat "Goed Werkgeverschap betekent"
Ditmanifestis uitgegeven door Great Place to work en vind ik zelf heel ondersteunend aan werkgevers die invulling willen geven aan het begrip
Henny van Leusden
Shepherd P&O Services