Goed werkgeversvoornemen: deel de bedrijfsdoelstellingen

2017 zit erop. Tijd om de balans op te maken. Zijn alle bedrijfsdoelstellingen gehaald? Is de gewenste omzet gerealiseerd? Hoe is de klantretentie? Is de marge zoals dat gewenst was aan het begin van het jaar? Gelukkig heeft iedereen uit het team het hele jaar zijn schouders eronder gezet en de doelstellingen keurig in het oog gehouden. Wanneer er een dipje was, zetten ze een tandje bij. En wanneer er een piek was, werd dat succes gevierd. Nu het tijd is om alle resultaten te evalueren, krijgt iedereen erkenning voor het harde werk. De doelstellingen zijn namelijk glansrijk behaald. Wat een topjaar was het. Iedereen is gelukkig en klaar om het nieuwe jaar starten. Een jaar met nog meer succes!

Bedrijfsdoelstellingen niet gedeeld en gedragen
Klinkt dit bekend? Dan ben je goed bezig. Je organisatie behoort waarschijnlijk tot de 16 procent van de bedrijven die de bedrijfsdoelstellingen het hele jaar door bespreekt met het team. Want hoewel het misschien logisch lijkt dat je de bedrijfsdoelstellingen deelt met medewerkers, is dat bij lang niet alle organisaties het geval. Uit recent onderzoekblijkt namelijk dat 28 procent van de werknemers geen idee heeft van wat de doelstellingen zijn. Van de organisaties die de jaarlijkse doelstellingen wel delen, doet 43 procent dit slechts één keer, aan het begin van het jaar. 13 procent van die organisaties komt hier vervolgens het hele jaar niet meer op terug. Nu vraag ik me af: hoe kan dit gebeuren? Hoe kan je met het hele team voor een doelstelling gaan, als meer dan een kwart geen idee heeft wat er moet gebeuren en hoe ze dat moeten gaan doen.

Inzicht voor het individu
Als je ziet met welke frequentie de bedrijfsdoelstellingen worden gedeeld – als ze überhaupt gedeeld worden – verbaast het mij niet dat werknemers meer transparantie wensen. 29 procent zegt meer inzicht te willen in de doelen. Uit de resultaten blijkt ook dat 27 procent van de werknemers meer inzicht wil in de individuele bijdrage aan de bedrijfsdoelen. Kortom: de medewerker heeft zich duidelijk uitgesproken dit jaar. Ik doe dan ook een oproep aan alle managers van Nederland: laten we hier gehoor aan geven in 2018! Hoe? Het begint allemaal bij transparantie en eigenaarschap.

Betrokkenheid en productiviteit
Wie de medewerker echt wil activeren en motiveren om aan de slag te gaan met de corporate doelstellingen, moet inzicht bieden. Door strategische initiatieven te vertalen naar heldere en behapbare doelstellingen voor ieder functieniveau zorg je ervoor dat iedereen daadwerkelijk kan bijdragen. Op deze manier kan er bovendien gestuurd worden op wat ieder individu bijdraagt aan welke doelstelling en hoe dit past in het grotere plaatje. Het is hierbij belangrijk om deze doelstellingen te zien als een continu proces, waarbij medewerkers regelmatig in gesprek gaan over deze doelstellingen en hun bijdrage. Dit kan ondersteund worden met slimme HR- of social software die inzichtelijk maakt wie aan welke strategische doelen werkt. Zo kan iedereen in volle autonomie werken. Ook stimuleert dit de betrokkenheid van medewerkers, aangezien zij direct inzicht hebben in het effect van hun prestaties ten opzichte van het grote geheel. Bijkomend voordeel van deze aanpak is dat medewerkers naast hun individuele bijdrage aan de corporate doelstellingen, ook hun persoonlijke doelen kunnen volgen. Het is bewezendat dit de betrokkenheid en productiviteit van medewerkers sterk verhoogt.

Goede voornemens
Mijn goede voornemen voor 2018 is om nog meer aandacht te hebben voor het delen van doelstellingen en deze nauw in de gaten te houden. Dit geldt voor de bedrijfsdoelstellingen, maar ook de individuele bijdrage daaraan. Niet alleen verhoogt dat de kans om ze te halen, het vieren van het bereiken van de doelen wordt des te leuker als iedereen betrokken is. Dus trek die fles champagne open en proost op het nieuwe jaar vol transparantie en succes!

Aantal keer bekeken: 50

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland