Het Nieuwe Beoordelen en Eliza Doolittle (the rain in Spain …..)

In Het Nieuwe Beoordelen is de medewerker steeds meer verantwoordelijk voor het formuleren van zijn eigen doestellingen, het monitoren van de voortgang en de eigen ontwikkeling. Wat is dan de rol van de leidinggevende bij het ontwikkelen van het talenten van medewerkers? Henry Higgins wist het toen al …………..

The rain in Spain falls mainly on the plain

In het beroemde stuk van George Bernard Shaw had professor Henry Higgins hoge verwachtingen over de ontwikkeling van het 'plat pratende' bloemenmeisje, Eliza Doolittle, uit een achter¬standswijk. "Ik laat haar binnen drie maanden spreken als een herto¬gin", sprak hij uit. Het meisje glom en zijn omstanders lachten allen in hun vuistje. Echter, na drie maanden, had het bloemenmeisje zich ontwikkeld tot een welbeschaafde en welbespraakte jonge dame die, getooid met een mooie hoed, de paardenraces van Ascot bezocht.

U kent ongetwijfeld het fenomeen van de self fulfilling prophecy. Onderzoek leert dat men daar nauwelijks 'gebruik' van maakt. Wist u dat personen slechts de helft aanspreken van hetgeen zij werkelijk in hun mars hebben? Henry Higgins had hoge verwachtingen van het bloemenmeisje. De verwachting die hij van de ander had, staat bekend als het pygmalion-effect. Op haar beurt ging het meisje in zichzelf geloven en sprak, bij haarzelf onbekende, talenten aan. Een intens geloof in zichzelf, haar eigen zelfverwachting, was uiteindelijk de drijfveer die haar in staat stelde de hoogste adellijke toppen te be¬reiken (het Galatea-effect). Dit voorbeeld maakt duidelijk dat beiden effecten elkaar kunnen versterken.


Growth-mindset

Een van de taken is de leidinggevenden is medewerkers enthousiast te maken, te laten denken in mogelijkheden en hen bewust te maken dat zij meer in hun mars hebben dan zij zelf bevroeden. Leidinggevenden dienen te beschikken over een zogenaamde growth-mindset en geloven er in dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Dan merken zij ook vooruitgang beter op, waardoor ze talentvolle medewerkers eerder spotten. Dit alles geldt natuurlijk ook voor medewerkers! Medewerkers met een growth-mindset kiezen vaker voor iets nieuws, verlaten hun comfortzone en gaan als het ware het avontuur aan.

Zogenaamde fixed denkers, en dat kunnen ook medewerker zijn, kiezen eerder voor werk dat aantoont dat zij al iets kunnen. Voor hen is fouten maken geen optie, het resultaat telt, niet de kans om iets te leren. Leidinggevenden met een fixed mindset stellen dat mensen zijn zoals ze zijn. Ook nemen ze sneller het roer over als het fout gaat.


Anders beoordelen, niet afschaffen

Het aantal organisatie dat zegt het beoordelingsgesprek af te schaffenis onderhand niet meer op de vingers van één hand te tellen. Ik ben het daarmee oneens, een andere mindset en gespreksaanpak volstaan. En dat gebeurt dan ook vaak bij organisaties die zeggen het beoordelingsgesprek te hebben afgeschaft.

Klik hier voor meer informatie over Het Nieuwe Beoordelen. En stuur een e-mail naar info@vandenbergtraining.nl voor een webinar over dit onderwerp.

Aantal keer bekeken: 392

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland