Een belangrijke taak van HR is medewerkers te begeleiden naar ander werk. Je helpt medewerkers dan met het beantwoorden van de volgende vragen:
-Wat kan ik?
-Wat wil ik?
-Welke mogelijkheden zijn er op de interne en externe arbeidsmarkt?

Elk van deze vragen vergt een andere rol van jou als HR-medewerker. Bij de vraag ‘Wat kan ik?’ ben je de huisarts die een goede diagnose stelt. Bij de vraag ‘Wat wil ik?’ ben je een coach die de medewerkers motiveert om het optimale uit zichzelf te halen. En bij de vraag ‘Welke mogelijkheden zijn er op de interne en externe arbeidsmarkt?’ ben je een trendwatcher die toekomstige ontwikkelingen voorspelt en hier, samen met de medewerker, op anticipeert.


De huisartsrol bij de vraag ‘Wat kan ik?’ is de meest cruciale. We weten allemaal dat als je bij een huisarts komt, je het liefst wilt dat deze snel een juiste diagnose stelt. Het traject daarna is dan meestal niet zo spannend meer. Met de juiste medicijnen ben je al snel weer op de been.


Maar hoe stel je als HR-medewerker een juiste diagnose? Het antwoord hierop is simpel: Door de juiste instrumenten in te zetten.

Er zijn talloze instrumenten beschikbaar waarmee je persoonlijke kwaliteiten en talenten van medewerkers in kaart kunt brengen. Je kunt hierbij denken aan: DISC, Strength Finder, NEO-PI-R en de TMA.


Uit het Nationaal Onderzoek Talentontwikkeling 2018 komt naar voren dat een groot deel van de 64 deelnemende organisaties gebruik maakt van DISC. Dit is opvallend, gezien het feit dat de DISC-methode een weinig betrouwbaar en valide instrument is.


Door het inzetten van de DISC bied je de medewerker een sub-optimale diagnose. Nu zal dit niet zo snel desastreuze gevolgen hebben, omdat een medewerker hier doorgaans niet direct aan overlijdt. Tegelijkertijd leidt het er wel toe dat een medewerker niet goed de vraag ‘Wat kan ik’ kan beantwoorden. Dit kan het zoeken naar een geschikte functie ernstig bemoeilijken. In het extreme geval kan het ertoe leiden dat het zoeken naar een geschikte functie een eindeloos verhaal wordt, hetgeen de organisatie onevenredig veel geld kan kosten.


Waarom wordt de DISC dan toch zo veel ingezet? Een veelgehoord argument is dat de DISC relatief goedkoop, of zelfs gratis is. Mocht dit de reden zijn voor het inzetten van DISC, dan is het raadzaam om de inzet van de Strenght Finder te overwegen. De Strength Finder is een methode die kosteloos verkrijgbaar is en gebaseerd is op jarenlang onderzoek.


Verschillende organisaties hebben positieve ervaringen opgedaan met de Strength Finder. Binnen TOPdesk gebruikt men dit instrument om medewerkers bewust te maken van hun kwaliteiten en valkuilen. Men stelt met medewerkers een persoonlijke SWOT op en ondersteunt hen bij het ontwikkelen van hun kwaliteiten en valkuilen (zie artikel).


BijViisi heeft men de Strength Finder ingezet op een teamdag om de kwaliteiten van alle medewerkers in kaart te brengen. Na deze teamdag plaatste men een kaartje met de Top-5 van ieders’ persoonlijke kwaliteiten op zijn of haar bureau. Dit heeft ertoe geleid dat medewerkers meer bewust gebruik maken van elkaars’ persoonlijke kwaliteiten (zie artikel).


Zoals bovenstaande best practices laten zien, biedt de Strength Finder interessante aanknopingspunten voor HR om in te zetten. Een voordeel van de Strength Finder is dat je dit instrument zowel reactief als proactief kunt inzetten. Reactief door medewerkers die zijn vastgelopen in hun functie te helpen inzicht te verkrijgen in hun persoonlijke kwaliteiten. Proactief door medewerkers in het algemeen te ondersteunen in hun talentontwikkeling. Zoals de voorbeelden van TOPdesk en Viisi laten zien, biedt dit niet alleen voor een individuele medewerker, maar juist voor alle medewerkers toegevoegde waarde.

Auteur

Mirjam Baars MBA is gepromoveerd op talentontwikkeling en voert vanuit onderzoeksbureau SatisAction i.s.m. PW. een jaarlijks onderzoek uit naar talentontwikkeling binnen bedrijven. PW. zal uitgebreid aandacht besteden aan dit onderzoek. Wil je meedoen aan dit onderzoek. Kijk dan voor meer informatie op www.nationaalonderzoektalentontwikkeling.nl.

Aantal keer bekeken: 456

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland