HR – Innovaties: speltheorie en het werken in teams

Mijn laatste Blog eindigde met de volgende tekst:

Dit (de inzichten die we hebben opgedaan m.b.v. de speltheorie) betekent dat we in ons organisatieontwerp moeten zorgen voor hechte teams, omdat daarbinnen de sociale druk/controle groot is, mensen sneller de samenwerking zullen zoeken en dus coöperatief gedrag zullen gaan vertonen. In mijn volgende blog laat ik zien welke (sociale) mechanismen werkzaam zijn rond het werken en samenwerken in teams en laat ik vervolgens zien hoe het werken in teams geoptimaliseerd kan worden met behulp van enkele eenvoudige sociotechnische (en wiskundig aan te tonen) principes.

We spreken vaak als we bezig zijn met het formeren van teams en/of afdelingen van de gewenste “span of control”. Hiermee wordt bedoeld het maximaal aantal medewerkers dat nog door een leidinggevende effectief aangestuurd (lees: gecontroleerd) kan worden. Te grote afdelingen leiden dus kennelijk tot ineffectiviteit en tot onvoldoende controle van medewerkers. De span of control is een begrip dat voortvloeit uit “de school van Taylor” en is gebaseerd op beheersen en controleren van medewerkers en is dus een benadering die wordt beschouwd vanuit de rol van leidinggevende/manager. Het adagium is dan dat de ideale span of control voor heterogeen samengestelde afdelingen ergens tussen de 8 en de 12 medewerkers zou moeten liggen. Voor afdelingen met een homogeen karakter ligt dit vaak op een veelvoud hiervan. Maar draait het hier wel om als we nadenken over de ideale groepsgrootte en we daarvoor ontwerpcriteria willen opstellen? Wanneer heeft men de sterkste groepsbinding en bij welke groepsgrootte voelen medewerkers zich het meest prettig? En is “control” wel het juiste mechanisme om het groepsproces te sturen?

We kennen allemaal wel de verjaardagsfeesten met een kamer vol met mensen (bijvoorbeeld 21 man, zie plaatje hierna). Wat doen deze mensen? Gaan ze met z’n eenentwintigen in gesprek met elkaar? Nee, de groep splitst zich op in kleinere subgroepen van zo’n 2 tot 7 personen. Waarom werkt dit zo en waarom hebben de mensen de neiging om zich op te delen in kleinere sociale groepen? De belangrijkste reden hiervoor is dat het aantal relaties en communicatierichtingen in een grote groep dermate omvangrijk is dat mensen dit niet meer kunnen overzien. Onderstaand plaatje maakt dit goed duidelijk:

De opdracht is derhalve om binnen grote afdelingen teams te vormen van een omvang van tussen de 5 en 7 personen. Zodra mensen deel uit maken van een team van deze omvang, dan zien we dat de sociale cohesie binnen zo’n team groot wordt. Mensen voelen zich sterker verbonden met de teamgenoten en minder met de wereld er om heen:

En omdat teams nooit op zichzelf staan in organisaties, staan ze in verbinding met elkaar d.m.v. het zogenaamde “linking-pin” principe. Elk team heeft d.m.v. één aanspreekpunt een verbinding met de rest van de organisatie. In feite vormen deze aanspreekpunten samen ook weer een team en is ook binnen dat team weer een eerste aanspreekpunt. Voor de goede orde: een eerste aanspreekpunt betekent niet automatisch een extra hiërarchisch niveau:

Nu wordt vaak als een soort standaard reactie door het topmanagement en/of organisatieadviseurs die over de nieuwe organisatie moeten adviseren, waarbij het doel is het realiseren van bezuinigen en efficiencywinst, gesteld: “snij managementlagen weg want dat vormt alleen maar een leemlaag in de communicatie tussen topmanagement en de werkvloer en creëer derhalve grote afdelingen want dat zorgt daardoor voor een grotere effectiviteit en efficiency!”

Niets is echter minder waar zo blijkt uit het voorgaande; om organisaties (lees: mensen) beter te laten functioneren zou het streven niet moeten zijn om afdelingen te vergroten met minder managementlagen, maar juist om kleinere teams te vormen! In mijn volgende blog meer hierover…

Aantal keer bekeken: 989

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland