Huur die bedrijfsarts maar wat minder vaak in. Dat kan best.

Oh jee, we komen bedrijfsartsen tekort! We hebben er nu zo’n 2000 en de komende jaren gaat een groot gedeelte met pensioen. En de aanwas is minimaal: bedrijfsarts is nog steeds niet een erg sexy beroep. En dus moet er van alles gaan gebeuren om nieuwe bedrijfsartsen te werven. Althans, dat beweert de kersverse voorzitter van de beroepsvereninging voor ....

Maar is er wel echt een tekort aan bedrijfartsen? Ik ben het eens met bedrijfsarts Roel Melchers die stelt dat het allemaal wel meevalt. Reken maar mee. Ikzelf bedien als zelfstandig casemanager ruim 100 klanten met iets meer dan 4.000 werknemers. Wanneer de situatie daar om vraagt zet ik uiteraard snel een bedrijfsarts in. In 2012 heb ik in totaal 216 bedrijfsartsuren ingekocht, wat overeenkomt met 0,1 FTE. Dat betekent dat je voor een beroepsbevolking van 8 miljoen werknemers slechts 200 FTE aan bedrijfsartsen nodig zou hebben.. Mijn conclusie: we zitten voorlopig nog wel goed. Tenminste: als iedereen mijn werkwijze zou volgen.

Mijn ‘geheim’? Ik laat bedrijfsartsen alleen hun kerntaak uitvoeren (beoordelen arbeidsongeschiktheid). Ook creeer ik de voorwaarden waaronder ze efficient kunnen werken (goed georganiseerd casemanagement). En tot slot laat ik de bedrijfsarts geen onzinnige taken doen (zoals bijvoorbeeld preventie).

Natuurlijk is mijn aapak niet zaligmakend. Maar efficiënter omspringen met de beschikbare bedrijfsartsen zorgt voor betere dienstverlening, lager verzuim en lagere kosten. En bovendien dat er van een tekort aan bedrijfsartsen voorlopig helemaal geen sprake hoeft te zijn. Mijn klanten zijn blij met mijn aanpak: ze hebben minder verzuim dan gemiddeld in Nederland, misschien wel omdat ik de bedrijfsarts alleen gebruik waarvoor hij echt nodig is. Waarom huur jij eigenlijk nog zo vaak een bedrijfsarts in?

Mark Idzinga, Januari 2013

Meer dan 4% ziekteverzuim? Check of jouw bedrijf wellicht 1 van deze 3 dodelijke fouten maakt.

Aantal keer bekeken: 1314

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Jurriaan Penders on 4 februari 2013 at 10:40am

Wat een kortzichtige opvatting over de rol van de bedrijfsarts. Zowel Mark Idzinga als mijn collega Roel Melchers draven door in hun opvatting dat de bedrijfsarts alleen een rol heeft in de beoordeling van verzuim. Gelukkig is het overgrote deel van de praktijk van mijn collega’s anders, weet ik als voorzitter van de NVAB, de beroepsvereniging van bedrijfsartsen. Als bedrijfsartsen werken we aan duurzame inzetbaarheid. Preventie is daar een essentieel onderdeel van. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben zich in het SER-rapport nog duidelijk uitgesproken over het belang daarvan en de primaire rol die daarin voor de bedrijfsarts is weggelegd. Met een toenemende pensioenleeftijd en dus het langer doorwerken van chronisch zieken is aandacht voor het voorkomen van beperkingen en het behoud van arbeidscapaciteit van groot belang.
Ik vind het naïef om dit onzinnig te noemen. Bovendien zo becijferd de SER: iedere geïnvesteerde euro in preventie levert er twee op.
Verzuimbegeleiding vanuit een perspectief van controle lijkt op korte termijn rendement op te leveren, maar de onderzoeken tonen aan dat het op termijn geld kost in plaats van oplevert (nog los van de gezondheidseffecten). En hoe dacht je van dat de relatie tussen werkgever en werknemer zich ontwikkelt bij een basis van controle en dus wantrouwen? En als iets duur is voor een ondernemer is het wel een hoog verloop onder zijn personeel…

Reactie van Ywe IJkema on 2 februari 2013 at 8:48pm

Als bedrijsmaatschappelijk werker kan ik het helemaal met je eens zijn! In die eerste weken van verzuim kan ik al zoveel doen!

Reactie van Olga Horstman on 21 januari 2013 at 9:08pm

Helemaal mee eens. Verzuim moet je vooral zelf, met de medewerker, managen.

Reactie van Esther Brochard on 21 januari 2013 at 2:11pm

Hallo Mark, onze nieuwe arbodienst heeft dezelfde zienswijze als jij: zij noemen het demedicaliseren van het verzuim. Wij zijn daar tot nu toe heel tevreden over. Dit ook omdat het gecombineerd wordt met heel sterk casemanagement. Als je op deze wijze werkt vind ik dit wel een voorwaarde. Een goed bereikbare en aan ons gekoppelde verzuimadviseur die ons bedrijf goed kent (één aanspreekpunt) is voor ons hierbij van grote waarde. Ik kan deze aanpak dus adviseren!

Reactie van Roel Melchers on 14 januari 2013 at 1:51pm

Mark,
zo is het.
Preventie is belangrijk maar... daar heb je een bedrijfsarts NIET bij nodig.

  1. Preventie en beoordeling zijn NIET in een bedrijfsarts te verenigen (Zie bijvoorbeeld ArboInfo209 op www.ArboInfo.eu). Dat betekent dat, als een bedrijf zowel zijn preventie als zijn verzuimbeoordeling door een bedrijfsarts wil regelen..., hij twee, goed van mekaar gescheiden, bedrijfsartsen nodig heeft.
    -
  2. En... omdat er heel veel instanties en instrumenten zijn die zich op preventie richten. Denk brancheorganisaties zoals Arbouw, de website 'Arboportaal' en de arbocatalogi. Daar heeft een bedrijfsarts weinig aan toe te voegen.

En... o ja... de bedrijfsarts zegt het dan wel... maar in de praktijk heeft hij weinig belangstelling voor preventie. LeesArboInfo211 er nog maar eens op na: Behalve ik was er geen enkele bedrijfsarts aanwezig op de Nederlandse bijeenkomst van hét Europese preventieforum: EU-OSHA.

EU-OSHA werkt met tweejaarlijkse, Europees-brede preventieprogramma's. Momenteel is het thema: preventie door het meer betrekken van de werknemers.

Eind oktober was er een bijeenkomst voor Nederlandse projecten... IK was er de enige bedrijfsarts...!