Luisteren – het ‘nee’ van mensen is vaak het begin van engagement

Tijdens mijn studietijd in Deventer bij Rijkshogeschool IJsselland was er geen dag zonder gespreksvaardigheden. Rijkshogeschool IJsselland stond er om bekend. Luisteren, samenvatten en doorvragen. Voor de student keer op keer een leuke uitdaging of een kwelling. Terugkijkend op mijn werkervaring en studietijd moet ik vaststellen dat luisteren een van de belangrijkste vaardigheden is..goed luisteren. Het is niet iedereen gegeven. Een uitdaging voor velen...en in het bijzonder voor de HR professional. Wat zijn we graag aan het woord!

Block (2010) omschrijft luisteren als de sterkste vorm van handelen. De levensregel van Benedictus begint met het woord ‘luister’, toevallig of niet. We zijn druk, we worden opgeslorpt door drukke bezigheden. We schenken minder aandacht aan wat betekenisvol is of van belang is voor de toekomst. Verstraeten (2014) pleit voor aandacht voor contemplatie. Dat wil zeggen de wereld niet bekijken met een vluchtige of oppervlakkige blik, maar met de rust die in staat stelt te zien wat ‘’is’’. Alleen via de rustige blik kunnen wij de goedheid van de wereld zien (Radcliffe, 2005).

Mensen zijn meer dan objecten van bestuur of beleid, meer dan ontvangers van directieven die van bovenuit worden gegeven. Mensen hebben een vak geleerd, ervaring en/of inzichten opgedaan. Wie niet naar hen luistert, kent zijn organisatie niet. Toch zit hier een groot probleem als je het mij vraagt. Keer op keer blijft het een uitdaging om zenders en ontvangers samen te brengen en betekenis te geven aan hetgeen dat op dat moment speelt. Interpretaties en aannames liggen voortdurend op de loer. Interactie blijft het sleutelwoord voor verandering. Niet de weerstand overbruggen, maar in gesprek over de werkelijkheid. Laten we ons vooral focussen op de kwaliteit van die interactie. Kramer en Braun (2016) pleiten daarom in hun boek 'De Corporate Tribe' voor ‘kampvuurgesprekken’. Gaat het er echt over in de gesprekken die wij met elkaar hebben?

Hoe hoger je in de organisatie komt, hoe meer kans er is dat je minder constructieve feedback krijgt. Leiders moeten zich bevrijden van hun vrees voor mensen met onconventionele denkwijzen. Zonder die open houding leidt hun beleid tot verstarring of zijn vergissingen onafwendbaar. Mensen met grote ego’s luisteren niet en wie niet luistert, kan niet leren (Verstraeten, 2014). Voor professionals is het de kunst om te weten waarom mensen niet akkoord gaan en waarom dit zoveel voor hen betekent (Block, 2010). Het ‘nee’ van mensen is vaak zelfs het begin van hun engagement. Luisterende professionals zijn in staat ‘de gaven van mensen die zich in de marges bevinden naar het centrum te brengen’ (Verstraeten, 2014). Het zijn de verhalen van de mensen die iets vertellen en waar je iets mee moet als leider of als professional.

Inmiddels mag ik de studenten meenemen in de lessen van luisteren, samenvatten en doorvragen. Met expliciete aandacht voor...luisteren!

Tom Morssink is docent/onderzoeker bij Windesheim in Zwolle en werkt als HR Manager bij TRIMM.

Aantal keer bekeken: 530

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland