De leidinggevende heeft een belangrijke rol bij verzuim, daar is iedereen het wel over eens. Waar lang niet iedereen het over eens is, is welke rol de manager moet hebben met betrekking tot verzuim. In sommige organisaties heeft de manager geen enkele taak op vezuimgebied. Soms beperkt de rol van de manager zich tot het voeren van het eerste verzuimgesprek bij de ziekmelding. Bij weer andere organisaties is de leidinggevende (eind)verantwoordelijk voor alle zaken rondom het ziekteverzuim op zijn afdeling. Deze laatste rol, waarbij de manager ook de casemanager is, vind ik een ongelukkige keuze:

Gebrek aan kennis
Hoe langer het verzuim duurt, hoe meer partijen bij het dossier betrokken raken en hoe complexer de materie wordt: kennis van wetgeving, verzekeringskwesties, het kunnen aansturen van de bedrijfsarts, het in kunnen schatten van financiële gevolgen van bepaalde keuzes, etc. Langdurig verzuim is te complex om door een leidinggevende te laten managen.

Gebrek aan ervaring
Een leidinggevende heeft, afhankelijk van het aantal mensen dat hij aanstuurt, per jaar met maximaal één tot enkele complexe verzuimgevallen te maken. Vergelijk dat eens met de hr-manager of de full-time casemanager voor wie dit dagelijkse kost is. Aan wie zou jij liever het verzuimdossier toevertrouwen?

Gebrek aan urgentie
In de meeste organisaties worden managers niet afgerekend op de hoogte van het verzuim. Gevolg: verzuim moet er even bij gedaan worden en krijgt niet de aandacht die het nodig heeft. Sterker nog, een manager vertelde me ooit: “zodra ik vervanging heb geregeld voor mijn zieke werknemer, is mijn verzuimprobleem opgelost”. Een begrijpelijk standpunt voor een manager die zijn afdeling draaiende moet houden en (andere) targets moet halen, maar desastreus als je onnodig ziekteverzuim wilt voorkomen.

Nee, de belangrijke rol van de manager met betrekking tot verzuim zit naar mijn mening vooral in het begin van het verzuimtraject (bijvoorbeeld bij de ziekmelding) en nog meer in de preventieve sfeer. Dus voordat er überhaupt sprake is van een ziekmelding. De primaire taak van de manager is immers de perfecte omstandigheden creëren, waaronder zijn mensen optimaal kunnen presteren. Een prettige werkomgeving voorkomt ziekmeldingen. Dus met het goed uitvoeren van zijn eigen functie kan de manager zijn ziekteverzuim verlagen. Laat de manager zich daar dan op concentreren en belast hem niet met complexe casemanagerstaken.

Mark Idzinga, April 2011

Nooit meer een artikel van mij missen? Schrijf je in op www.markidzinga.nl

Aantal keer bekeken: 225

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van G.P. on 22 april 2011 at 2:59pm
Beste Mark,
Ik deel je mening volledig, herken de door jou beschreven stutaties in mijn praktijk.
Door complexe / langdurig dossiers bij de deskundige neer te leggen geef je de medewerker ook waar hij recht op heeft: deskundige sturing vanuit de organisatie.
Deel ook je mening dat in onderwijs en zorg sector inderdaad nog niet afgerekend wordt op verzuim % / c.q. dat de door de leidinggevende gepleegde inspanning in verzuimproces slechts minimaal tijdens kwartaal gesprekken aan de orde komt.
Alleen aandacht geven is niet meer voldoende, er moet deskundig geanalyseerd en creatief naar oplossingen gezochjt worden. Een proces waarin tempo centraal staat is daarbij heel belangrijk. Bewaken dat elke speler zijn bijdrage goed en op tijd aflevert is daarom resultaat verhogend en ondersteunt de medewerker het beste. ( goede belatbaarheid beoordeling/bepaling, zoeken naar tijdelijk vervangend werk, werk rijdelijk aanpassen, op tijd goede curatieve behandelingen uitvoeren, demedicaliseren , smart Plan van Aanpak, etc. etc. , voorwaar geen sinicure en laat de directe chef zich focussen op preventie )

M.a.w.: het bewaken en ondersteunen van het verzuim- en re"integratieproces door een expliciete deskundige is voor alle partijen van absolute meerwaarde en verhoogt het professioneel handelen.
En last but not least: commitment van het hoger management is voorwaarde nummer 1: iedereen van hoog tot laag moet meedoen !

Met vr.gr. Gerard Peree
Reactie van Cor Lamers on 14 april 2011 at 2:04pm
Hoi Mark, ik ondersteun van harte je stellingname dat leidingevenden een belangrijke taak hebben in het voorkomen van verzuim.
Maar bij de rest van je betoog mis ik toch een beetje de menselijke maat. Alleen al de vraag
"aan wie zou je het verzuimdossier toevertrouwen"? Je bedoelt natuurlijk die collega die door omstandigheden nu niet in staat is arbeid te verrichten.
De stelling dat in de meeste organisaties managers niet worden "afgerekend" op de hoogte van verzuim moet nog maar eens wetenschappelijk onderzocht worden, maar de reactie van de manager dat het verzuimprobleem opgelost zou zijn als er vervanging is geregeld zegt veel over de kwaliteit van die leidinggevende en de relatie die er bestaat met zijn/haar personeel.
Wat zou er nu gebeuren als die zelfde manager wel afgerekend zou worden op de hoogte van het verzuim op zijn/haar afdeling? Wat zou er gebeuren als de manager geen toestemming krijgt voor vervanging? Ik pleit er niet voor om het volledige casemanagement bij de manager te deponeren maar het allerbelangrijkste lijkt mij dat de manager laat zien dat hij alles in het werk stelt om de verzuimer, voor zover dat mogelijk is, bij het werk te blijven betrekken. Aandacht geven aan iemand die door omstandigheden niet kan werken lijkt mij een normaal onderdeel van het managen.
Casemanagement, verzuimdossiers....allemaal prachtige termen maar volgens mij gaat het om de collega, die zo snel mogelijk weer in het arbeidsproces moet worden opgenomen.