Maximering kantonrechtersformule: Golden Parachute voor een zachte landing.

Golden Parachute voor een zachte landing

Vaak gaat het bij onderhandelingen aangaande de hoogte van een beëindigingvergoeding, over aanzienlijke bedragen van enkele tonnen tot ruim een miljoen. Onderhandelingen over relatief lage vergoedingen van enkele maandsalarissen, doen werkgevers meestal zelf na overleg met hun advocaat.

De beoogde wetswijziging tot maximering van de beëindigingvergoeding bij salarissen boven Euro 75.000 op jaarbasis tot een jaarsalaris, kan dus van invloed zijn op de arbeidsrechtpraktijk.
Werknemers met een fors salaris zullen bij disfunctioneren sneller worden ontslagen, omdat de kosten van afkoop beperkt zijn. Hierbij gelden de volgende kanttekeningen:

De maximering geldt alleen als de werkgever een inhoudelijk ontbindingsverzoek indient bij de kantonrechter. Partijen kunnen dus zelf andere afspraken maken in een vaststellingsovereenkomst. Ook blijft een zogenaamde Golden Parachute mogelijk, af te spreken bij aanvang van de overeenkomst. Voor managers en directeuren met een salaris boven Euro 75.000 bruto per jaar, is het dus aan te raden een beëindigingvergoeding bij voorbaat overeen te komen.
Het maximum geldt ook niet voor afspraken in een sociaal plan bij reorganisaties of collectief ontslag.
Kortom: het maximum geldt alleen als de zaak inhoudelijk voor de rechter komt. In dat geval kan van het maximum afgeweken worden als het ontslag aan de werkgever te wijten is of als de werkgever zich heeft misdragen.
De gevolgen van de voorgenomen wetswijziging zijn dus te overzien, en zijn met name relevant voor werknemers met een aanzienlijk salaris en een lang dienstverband. Deze werknemers raadt ik aan om vooruitlopend op de komende wijzigingen, met de werkgever (schriftelijk) af te spreken dat bij een toekomstige beeindigingswens van de werkgever, aansluiting zal worden gezocht bij de huidige kantonrechtersformule zonder maximering, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden (dringende redenen).

Yvonne Sørensen
Arbeidsrechtadvocaat
SørensenWeijers&Ko

Aantal keer bekeken: 521

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland