Mismatch tussen mens en werk in de publieke sector?

In een ideale wereld zou een perfecte match tussen de vraag naar mensen en het aanbod van werk toch prachtig zijn? Helaas is dit vaak niet de realiteit en zijn zowel vraag als aanbod continu aan veranderingen onderhevig. Om te weten hoe de vlag erbij hangt én te komen tot concrete aanbevelingen, is door Driessen HRM een landelijk HRM-onderzoek uitgevoerd. De meest verrassende resultaten zet ik graag voor u op een rij.

Mensen maken het verschil… zeker in de publieke sector
De publieke sector is één van de grootste werkgevers in Nederland. Jaarlijks zijn er zo’n 2,5 miljoen Nederlanders aan de slag binnen de overheid, het onderwijs, zorg & welzijn of de cultuursector. Bij deze organisaties is door bezuinigingen, reorganisaties en veranderende takenpakketten de vraag naar personeel behoorlijk veranderd. Dat is een hele uitdaging voor HRM’ers, want waar vindt u de juiste mensen? Soms een lastige opgave, want mensen zijn makkelijk te vinden, maar mensen die het verschil maken; dat is een ander verhaal.

Onderzoek naar mensenwerk
Driessen HRM heeft samen met TNS Nipo een landelijk HRM-onderzoek uitgevoerd onder 300 HRM’ers en 500 werkenden in de publieke sector. Mijn collega’s en ik hebben de resultaten in een boek samengebracht ‘Werk(t) in de publieke sector’. Daarin laten wij ook vakgenoten uit de publieke sector aan het woord en hebben we diverse experts gevraagd om hun visie te geven. Ook ikzelf laat mijn licht schijnen op een aantal thema’s. De meest opvallende uitkomsten richten zich op een viertal HRM-thema’s:

Mobiliteit en inzetbaarheid
Een logische vraag: hoe denken HRM’ers over het huidige personeelsbestand van hun organisatie? Hebben ze de juiste mensen in huis? Uit dit onderzoek komt naar voren dat 1 op de 3 HRM’ers twijfelt of zelfs van mening is dat men nu niet de juiste mensen in dienst heeft om de organisatiedoelen te behalen. Een kleine 10% geeft zelfs aan dat zij daar zeker niet de juiste mensen voor in dienst hebben. Bovendien geeft slechts iets meer dan de helft van de organisaties in de publieke sector aan makkelijk goed personeel te kunnen vinden.

Werving en selectie
Het succesvol vinden van de juiste mensen, hangt sterk samen met de manier waarop men zoekt. Het is opvallend dat voor meer dan 75% van de werkzoekenden dat een krant of dagblad geen rol speelt in het oriëntatieproces, terwijl 1 op de 3 organisaties dit middel inzet. Ook in het gebruik van social media is een dergelijk verschil zichtbaar. Waar 3 op de 10 werkzoekenden gebruikmaakt van social media (met name LinkedIn) bij de zoektocht naar een nieuwe baan, zetten maar weinig organisaties (1 op de 20) social media in. Bij de optimalisatie van wervingsmethoden liggen op het gebied van social media dus kansen voor veel HRM’ers in de publieke sector.

Digitalisering en e-HRM
De publieke sector staat positief tegenover digitalisering, blijkt uit het onderzoek. Technologische ontwikkelingen worden vaker als kans dan als bedreiging gezien. Ondanks de positieve houding, heeft digitalisering nog niet volledig haar intrede gedaan onder HRM’ers. Een opvallend resultaat, dat slechts een derde van de HRM’ers zeer goed op de hoogte is van technologische ontwikkelingen in algemene zin en maar 16% digitale technologie (bijna) volledig in het dagelijks leven integreert. Ook op de werkvloer geeft 1 op de 5 HRM’ers aan niet goed op de hoogte te zijn van technologische ontwikkelingen binnen het HRMvakgebied.

Inrichting optimale flexibele schil
Veel organisaties in de publieke sector hebben rondom hun vaste kern van medewerkers een flexibele schil aangelegd, om hun personele inzet aan te kunnen passen aan de wensen en gestelde doelen. Meer dan 60% van de HRM’ers ziet flexibele arbeid ook als noodzaak voor een goed functionerende arbeidsmarkt. Verder blijkt dat gemiddeld 80% van de werkenden in een organisatie in vaste dienst is en 20% in de flexibele schil. In het ideale plaatje mag die verdeling tussen vaste en flexibele medewerkers in het personeelsbestand volgens HRM’ers zelfs 70% - 30% zijn.

Werk(t) voor HRM’ers
Al met al een mooie opgave voor ons als HRM’ers om vraag en aanbod bij elkaar te krijgen en te houden!

Meer informatie over het onderzoek ‘Werk(t) in de publieke sector’ vindt u op www.driessen.nl/werkt

Aantal keer bekeken: 340

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Jerome on 13 oktober 2014 at 7:29pm
Beste Coen,
Hoe kom je erbij dat kandidaten met een verleden in de publieke sector niet (meer)gekwalificeerdz ouden zijn naar de huidige maatstaven? waar baseer je dit oordeel op? En waar baseer je je stelling op dat de publieke sector vooral medewerkers zoekt met ervaring in het bedrijfsleven? De gehanteerde selectie methode zou hierbij het grootste probleem zijn? Dit heb je ervaren? Kun je dit toelichten?
Reactie van Coen Baljon on 13 oktober 2014 at 1:27pm

Ik heb ervaren dat het grootste probleem ligt in het feit dat de Publieke Sector mensen zoekt met ervaring in het bedrijfsleven maar nog voor een groot deel selecteert (en werft) met de publieke bril. Dit leidt ertoe dat er vooral kandidaten met een verleden in de publieke sector op de vacatures afkomen terwijl deze niet (meer) gekwalificeerd zijn naar de huidige maatstaven. Anderzijds begrijpen kandidaten uit de private sector vaak niet wat er van ze verwacht wordt. Dit maakt dat er onevenredig veel kandidaten beoordeeld en gezien moeten worden voor er een klik is.