Ontslag en de gevolgen hiervan voor de pensioenregeling

Werknemers die hun baan verliezen worden geconfronteerd met zowel het verlies van (een deel van) hun inkomen evenals hun pensioenopbouw. Voor het verlies aan inkomen kunnen deze werknemers een beroep doen op een loongerelateerde werkloosheidsuitkering (WW). Voor het verlies aan pensioenopbouw is de werknemer aangewezen op zichzelf. Hierop bestond een uitzondering welke inhield dat werknemers boven de 40 jaar een beroep konden doen op het fonds van de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP). Dit fonds nam de premiebetaling over van de werkgever (cq werknemer) gedurende een bepaalde periode.

Recentelijk is door het bestuur van het FVP besloten om geen nieuwe deelnemers meer op te nemen in deze regeling. Dit houdt in dat voor werknemers die op of na 1 januari 2011 werkloos worden er geen bijdrage meer beschikbaar is voor hun pensioenregeling. Tevens heeft het bestuur voor werknemers die in 2010 werkloos worden besloten om de betalingen op te schorten tot uiterlijk 1 januari 2014.
Dit betekent voor u als HR manager dat:
1. De werknemer van 40 jaar of ouder er een voordeel bij kan hebben om voor 31/12/2009 dan wel 31/12/2010 met ontslag te gaan;
2. Werknemers die op of na 1 januari 2011 met ontslag gaan én 40 jaar of ouder zijn op dat moment op zichzelf zijn aangewezen voor hun pensioenvoorziening;

Wel is er in de pensioenwet een bepaling opgenomen dat de pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar) verplicht is om de dekking van het nabestaandenpensioen, mits deze gebaseerd is op risicobasis, in stand te houden gedurende de WW-periode. Hiermee wordt voorkomen dat als gevolg van een ontslag de werknemer onverzekerd is (en indien ongezond: blijft).
Wil je meer informatie over ontslag en de gevolgen hiervan voor pensioen, stuur me een email (Rogier.kerkhof@sprenkelsenverschuren.nl) met daarin je vraag en deze wordt per ommegaande beantwoord.

Aantal keer bekeken: 70

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland