Het kabinet is geen stap verder gekomen tijdens het onlangs ingelaste overleg over de versobering van de pensioenopbouw voor werknemers. Maar hoe zit het met de zzp’ers? Wat betreft pensioenen is er nu vanuit de overheid, fiscaal gezien en vanuit de branchegroep nog nauwelijks iets geregeld voor Zelfstandig Professionals. Zij zijn veelal aangewezen op banksparen of een andere spaarvorm. Daarbij komt dat het huidige regeerakkoord het allemaal niet rooskleuriger maakt voor de zzp’er. In het regeerakkoord is een daling van het belastingvrije opbouwpercentage opgenomen van 2,15 naar 1,75 procent in 2015. Hierdoor kan de groeiende groep zzp'ers momenteel maar weinig pensioen opbouwen, namelijk slechts vijftig procent van hun huidige inkomen.

Vanuit de politiek moet er meer ruimte gecreëerd worden voor alternatieven en de politiek moet daarbij de randvoorwaarden scheppen. Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, deed een poging. Zij stelde een werkgroep in om met de zzp-organisaties te overleggen over een mogelijke oplossing voor het pensioenprobleem van zzp’ers. ZZP Nederland is één van deze zzp-organisaties die met de staatssecretaris gesprekken heeft gevoerd over de invoering van een eigen pensioenfonds.

Keuzevrijheid
Klijnsma denkt daarbij vooral aan een collectieve regeling waarbij zzp'ers een aanvullend pensioen opbouwen via een beleggingsconstructie. De zzp-organisaties denken meer aan flexibele inleg. Zzp’ers zijn wars van collectieven; ze willen juist hun vrijheid behouden. Een groot deel van hen heeft bewust gekozen voor het ondernemerschap en werken dus ook bewust voor eigen rekening en risico. Zelf pensioen opbouwen, of dat misschien helemaal niet doen, hoort daar ook bij. Daarom moeten de kaders die de overheid schept altijd optioneel zijn voor zzp’ers. Alleen dan hebben zij de keuze. En juist deze keuzevrijheid past de echte zzp’er.

En hoe zit het met het nabestaandenpensioen?
Waar bovendien vaak aan voorbij wordt gegaan, is dat een werknemer ook voor nabestaanden kan sparen door middel van zijn pensioen. Het nabestaandenpensioen (partnerpensioen en wezenpensioen) dat na het overlijden van een deelnemer aan een pensioenregeling wordt uitgekeerd aan de kinderen en/of partner van de betrokken deelnemer wordt voor zelfstandigen vaak vergeten. Zzp’ers hebben ook een gezin en wanneer hun inkomsten wegvallen door overlijden is het van belang ook hiervoor een oplossing te vinden.

Paneldiscussie over pensioenen
Op 8 juli vindt er een paneldiscussie plaats over dit onderwerp. HeadFirst nodigt zzp’ers die actief zijn in de zakelijke dienstverlening uit voor deze paneldiscussie.
Zie hier voor meer informatie, het programma en aanmelding.

Aantal keer bekeken: 158

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Angelique Kabel on 5 juli 2013 at 3:45pm

Mijn vriend is ook zzp'er. Heeft nu een spaarregeling voor zijn pensioen bij Aegon, hele fijne regeling met 4% rendement garantie. Inleg is ook flexibel, ideaal voor een zzp'er.
Maar goed, feit blijft dat zzp'ers (zeker in een tak als de bouw) weinig tot geen verstand hebben van pensioenopbouw en de verschillende mogelijkheden en regeling en wat dat ze uiteindelijk opleverd. Daar wordt helaas door sommige adviesbureaus ongelovelijk misbruik van gemaakt door risicovolle of niet goed op de persoonlijke situatie toegepaste financieringen aan te smeren.
Het is echt schandalig, ik kreeg in onze situatie toen ik voor hem advies in ging winnen voor een regeling voor zijn pensioen echt het gevoeld dat ze dachten vrij spel te hebben met een 'bouwvakker en een blondje'. Toen duidelijk werd dat het 'blonde gedeelte' aangaf wat de situatie en de wensen waren en niet helemaal onbekend was met het onderwerp was de teleurstelling groot en werd het een kort gesprek omdat er niet veel te behalen viel...

Dat ze er door de bezuinigen hard op achteruit gaan is natuurlijk ronduit slecht, zeker als je bedenkt dat deze groep ook niet in aanmerking komt voor WW, ZW of andere regelingen. (terwijl er toch wel volksverzekeringspremies worden afgedragen voor andere regelingen als AOW etc).

Persoonlijk zou ik liever hebben dat er een goede bescherming komt tegen dit soort praktijken als misleiding en misbruik van het gebrek aan kennis, dat levert ze aan het eind meer op dan die paar procent die nu gekort wordt.
Of bijvoorbeeld verplichte informatievoorziening vanuit bepaalde instanties bij het starten als zzper of freelancer zodat er bewustere keuzes gemaakt kunnen worden.