Pensioenregelingen: moeten en kunnen eenvoudiger (en kunt u €'s besparen)

Vandaag heeft de AFM de uitkomsten bekend gemaakt van het door haar gedane onderzoek betreffende de Uniforme Pensioen Overzichten (UPO). Conclusie: ongeveer 1 op drie UPO's bevat fouten....

De oproep van de AFM is dat de pensioenregelingen eenvoudiger moeten. Dit voorkomt fouten in UPO's maar helpt ook het begrip bij werknemers te verbeteren over hun eigen pensioenregeling. Alhoewel het lijkt alsof de pensioenuitv0erders (fondsen & verzekeraars) aanspreekt, spreekt zij feitelijk werkgevers (en werknemers) aan: zij zijn immers verantwoordelijk voor de wijze hoe pensioenregelingen worden vormgegeven.

Veel werkgevers zijn zich wellicht van geen kwaad bewust, maar zullen dan, al dan niet ondersteun door hun uitvoerder e/o adviseur, nu 'aan de bak moeten'.

Wat maakt een pensioenregeling nu complex en daardoor moeilijk uitvoerbaar? Veel pensioenregelingen bestaan reeds vele (tientallen) jaren en zijn door geworden tot 'gedrochten'. De wijzigingen zijn veelal veroorzaakt door wetgeving, zoals bijvoorbeeld de wet Witteveen, de wet Vut, 'Prepensioen & Levensloop, de wet gelijke behandeling bij de arbeid naar leeftijd, gelijke behandeling naar sexe, de nieuwe pensioenwet, etc.etc. Bij veel wetswijzigingen is ervoor gekozen om de effecten van de wetgeving te repareren binnen de pensioenregeling. Hierdoor onstonden pensioenregelingen met vele uitzonderingen, voorwaardelijke pensioenrechten, uitzonderingen, etc.etc. Juist in deze vele bijzonderheden in de pensioenregeling wordt de administratie van een pensioenregeling complex en kostbaar. En hoe complexer hoe hoger de administratieve inspanning en daarmee gepaard gaande kosten.

Werkgevers doen er daarom goed aan om hun regeling te (laten) beoordelen op complexiteit en uitvoerbaarheid. Met de uitspraken van de AFM in de hand, welke op steun kan rekenen van werknemers(organisaties) is het mogelijk om regelingen te vereenvoudigen (en daarmee direct te besparen op uitvoeringkosten). Eventuele reparaties van de regeling (vanwege wetgeving in het verleden) kan vervolgens worden uitgevoerd via (bijvoorbeeld) het salaris (eenmalige/tijdelijke betaling). Een goede kwantitatieve doorrekening van de gevolgen hierbij is dan uiteraard onontbeerlijk.

Een effect dat met de vereenvoudiging gepaard gaat is dat de regeling weer makkelijk uitlegbaar is én daardoor beter door werknemers op waarde geschat kan worden. Een niet onbelangrijk neveneffect, want waarom zou je pensioenpremies betalen als dit door werknemers niet op waarde wordt geschat.

Aantal keer bekeken: 50

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland