PremiePensioenInstelling (PPI), nieuw of oude wijn in nieuwe zakken?

Sinds kort zijn in Nederland twee nieuwe pensioenaanbieders actief (BeFrank en Robeco Premie Pensioeninstelling). Op termijn komt daar (in ieder geval nog) een derde bij, namelijk BrandNewDay (vermoedelijk gevolgd door de PPI's van Aegon en Nationale Nederlanden.

Deze instellingen zijn geen verzekeraars maar zijn een PremiePensioenInstelling (hierna PPI). Dit is een nieuwe entiteit waar een werkgever de pensioenregeling van haar werknemers kan onderbrengen. Groot onderscheid met de 'traditionele' pensioenverzekeraars -of fondsen is dat deze PPI's geen risico's kunnen verzekeren (overlijdens e/o arbeidsongeschiktheidsrisico). Omdat veel (alle) werkgevers een complete pensioenregeling willen en geen halve zijn deze PPI's samenwerkingen aangegaan met traditionele pensioenverzekeraars (Generali, ASR en DeltaLloyd). De verzekeraar verzekert en de PPI beheert en belegd het pensioengeld: ieder zijn core business.

Een groot verschil tussen een PPI en een verzekeraar is dat, omdat een PPI geen (verzekerings)garanties kan/mag afgeven, bij faillissement de pensioengelden bij een PPI afgeschermd zijn. De werknemer verliest dan ook niet zijn pensioengeld mocht de PPI failliet gaan. Bij een verzekeraar (mocht deze failliet gaan) verliest de werknemer echter wel (een deel) van zijn pensioengeld: hij deelt mee in de boedel. Daarnaast kan een PPI alleen beschikbare premieregelingen uitvoeren en geen salaris-diensttijd (middel/eindloon)regelingen.

Daar komt bij dat de PPI's een inbreekstrategie hanteren: de prijsstelling van het gehele product (dus zowel de administratie en aan/verkoopkosten, de verzekeringselementen (arbeidsongeschiktheid en nabestaandenpensioen), maar ook de kosten in en van het beleggingsfonds (TER, Total Expense Ration) dusdanig is vastgesteld dat ze een serieuze kans van slagen hebben. Besparingen van tientallen procenten op (onder)delen van de aanbieding ten opzichte van de traditionele aanbieders (Fondsen/verzekeraars) is mogelijk. Service is op dit momen nog moeilijk te beoordelen, mede omdat de partijen nog niet actief in de markt zijn qua administratie.

Uiteraard zitten verzekeraars en fondsen niet stil: er wordt gewerkt aan een tegenoffensief (lagere prijs of betere/vernieuwde garantieproducten) maar ook starten de verzekeraars zelf een PPI op.

Of PPI's dan wel verzekeraars uiteindelijk zullen overleven zal de tijd leren, feit is wel dat werkgevers en werknemers gebaat zijn bij deze nieuwe concurrentieslag tussen partijen. De opbrengsten voor werknemers nemen (soms substantieel) toe en de kosten voor de werkgever kunnen fors dalen; aan veel, wellicht alle, voorwaarden is voldaan om een vliegende start te maken.

Een goede vergelijking tussen de verschillende aanbieders (Zowel qua kosten, als qua opbrengsten, service, totaal (beleggings)pakket, etc.) is uiteraard wel noodzakelijk om een gedegen afweging te maken. Mijn tip: neem zeker de PPI's mee in de tender, al is het maar om de verzekeraars 'op scherp' te zetten!

Aantal keer bekeken: 567

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland