Salaris politie. Gezeur of recht van spreken? Het eerste dus.

Heeft de politie een punt als zij beweert dat er salaris bij moet? Te lang, vinden agenten, heeft men hen op een houtje laten bijten. Om die reden lopen zij nu achter op vergelijkbare functies in de markt.

Het gevoel te worden onderbetaald is niet leuk. Werkplezier is binnen het korps toch al zo'n lastig item, gelet op het grote aantal winkeldiefstallen en inbraken die bij voorkeur diep in de nacht worden gepleegd. En dan heb je ook nog al die hardrijders, wildplassers en ander gespuis dat zich maar niet aan de regels wil houden. Agent zijn, je wil het gewoon niet wezen. Of er moet natuurlijk een redelijke vergoeding tegenover staan.

Maar wat is redelijk?

Eerst maar eens de resultaten. Qua preventie lijkt het de goede kant op te gaan. Vorig jaar zijn er volgens het CBS minder strafbare feiten gepleegd. Daarmee zet de daling, die al zeven jaar te zien is, door. Klinkt goed.

De grootste daling was te zien bij woninginbraken, overvallen, geweldsmisdrijven en straatroven. De politie heeft de afgelopen jaren extra mensen ingezet om die vormen van criminaliteit aan te pakken. Meer mensen voor meer kwaliteit. Klinkt iets minder goed.

In dezelfde periode daalde de meldings- en aangiftebereidheid. Weliswaar minder sterk dan de daling van criminaliteit, maar voldoende om de resultaten rooskleuriger te doen lijken dan zij in werkelijkheid zijn.

Ondanks de dalende criminaliteitscijfers, is het gevoel van onveiligheid in Nederland nog steeds groot. Tussen 2013 en 2014 vond weliswaar een kleine daling plaats van 36,7 naar 35,9 procent, maar over de langere lijn is dat nog steeds sprake van een stijging. Die afgenomen klanttevredenheid levert de politie wederom een minpuntje op.

Tel ik daarbij op dat acht van de tien misdrijven nooit wordt opgelost, dan weet ik niet of ik zo tevreden moet zijn over al dat blauw op straat. De maatschappij verhardt, maar de kwaliteit – lees toegevoegde waarde – van de agent houdt daarmee geen gelijke pas.

En dan het loon.

Laat ik de Hoofdagent als referentiefunctie nemen. Ik lees in de profielomschrijving dat de Hoofdagent een uitgebreider takenpakket heeft dan de surveillant en agent. Hij is in staat om leiding te geven aan een team, om plannen te bedenken m.b.t. het dagelijks werk en deze uit te voeren, om naar meldingen te gaan en daar problemen op te lossen en om risico’s in te schatten en hierop adequaat te reageren.

Wij functieanalisten zeggen dan dat de Hoofdagent een Mbo-er is met het werk- en denkniveau van een Hbo-er. Want ook in uitzonderlijke, praktische situaties staat hij of zij zijn mannetje. In de markt betaalt de BV Nederland daar max. circa 3.500,- euro voor per maand. Maar ik zeg er dan wel bij, dan moet de betreffende functionaris voldoen aan dit competentieprofiel en niet op basis van leeftijd automatisch zijn doorgegroeid naar een volgende schaal. Is dit wel het geval – en dat zou mij absoluut niet verbazen – dan gaat elke vergelijking verder mank.

Maximaal verdient de Hoofdagent 2.977 per maand bij een werkweek van 36 uur. Omgerekend naar 40 uur is dat 3.308 per maand. Tellen we daar ook nog de 13de maand bij op (nog maar 20 procent van de Nederlanders krijgt een 13de maand uitgekeerd) dan is het maandsalaris van de Hoofdagent 3.556,-. Niet slecht, lijkt mij.

Daarnaast wordt de opleiding, het uniform, de leerboeken en de benodigde sportkleding vergoed door de politie. Ook krijgt de Hoofdagent een ABP-pensioen, reiskostenvergoeding, betaald ouderschapsverlof, een mogelijkheid tot deelname aan een collectieve zorgverzekering met korting en gratis toegang tot de sportfaciliteiten. Tel daar de werkzekerheid nog eens bij op en je komt tot een heel aardig pakket arbeidsvoorwaarden.

Kortom, ik had mij niet bestolen gevoeld. Laat staan dat ik aangifte had gedaan!

Rolf Baarda, zelfstandig adviseur beloningsmanagement. “Mijn missie is managers en HRM’ers selfsupporting maken op mijn vakgebied”.
Website: www.bureaubaarda.nl

Aantal keer bekeken: 604

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Gerard Nibbelke on 29 oktober 2015 at 5:20pm

Ik denk dat de uitleg heel redelijk is en het salaris zeker de vergelijking kan weerstaan.
De veiligheid die ambtenaren zoals de politie hebben moet - zo was het vroeger ook- op waarde geschat worden en mogelijk moet dit belangrijk element ook een waarde in de functiewaardering te krijgen.

Reactie van Dick Klinkhamer on 26 oktober 2015 at 9:18am

Leidinggevenden hebben niet alleen een bureaubaan. Die gaan ook ter plekke.
Maar er zijn meer aspecten die vergelijkingen met andere branches lastig maken.
Je hebt het over baanzekerheid. Maar is dit wel zo? Want het verschilt nogal of de constatering in verkiezingstijd wordt gedaan of na installatie van de Kamer. En dat de statistiek cijfers beter zijn maakt nog niet dat je direct afscheid kunt nemen van "boventalligen".
De kans om het arbeidzame leven vol te maken tot de AOW is onwaarschijnlijk, het beroep is fysiek zwaar. Gelet op de tegenwoordige houdbaarheidsdatum van een werknemer loopt de agent een geweldig afbreukrisico. Iets wat trouwens elders in de maatschappij als rechtvaardigingsargument geldt voor afkoopsommen, soms zelf zonder dat er überhaupt is gepresteerd. Allemaal succesvol zzp-er in de beveiligingsbranche worden zit er denk ik niet in.

Reactie van Cint Kortmann on 23 oktober 2015 at 5:49pm

In een echte vrije arbeidsmarkt zouden onder betaalde mensen allang ander werk hebben gezocht. Daarbij komen alleen nog domme boeven op de plaats van het misdrijf; in de UK is al meer dan de helft van de misdaad Cyber Crime en die is deze week in de Nederlandse cijfers maar even niet meegenomen. Wat dat betreft is het bijhouden van je eigen competenties ook een standaard onderdeel van je functie.

Reactie van Rolf Baarda on 23 oktober 2015 at 2:48pm

Dag Dick, heb je het nu over leidinggevenden of over agenten:)

Reactie van Dick Klinkhamer on 23 oktober 2015 at 1:35pm

Mis de 'compensatie' voor het je met regelmaat uit laten maken voor rotte vis, de bejegening in zijn algemeenheid, de impact op de psyche van crime scene en ongeluk beelden en vooral voor het je moeten begeven in gevaarlijke situaties.