Als je het opnieuw kan doen, zou je het dan weer zó doen?

Dit is een vraag waarop het antwoord hoogstwaarschijnlijk zal luiden: Nee! De kans is het grootst dat je de doelen van je organisatie naar boven zou bijstellen en dat je de manier waarop je ze wilt bereiken anders zou inrichten. Hoe doe je dat? Wat is de ondersteunende rol van social business? En wat let je eigenlijk om het alsnog te doen?

 

Social business en het collectieve brein

Veel managers richten zich op het verbeteren van het functioneren van medewerkers. Productievere werknemers komen immers de organisatie ten goede. Op zich geen nieuws, maar er kan nog veel meer worden bereikt wanneer medewerkers deel gaan uitmaken van het collectieve brein van een organisatie: ze kunnen dan gaan meedenken over het verbeteren van de organisatie en met name van de processen.

Alleen opleiden om sneller taken te kunnen uitvoeren is een te eenzijdige benadering. Radicaal processen herontwerpen levert veel meer winst op. Dit vraagt van medewerkers dat ze doelen kunnen stellen, de doelen van de organisatie kennen, zonder onconventionele manieren durven te bedenken om deze te bereiken en hun ideeën durven te delen. Ik doel daarbij vooral op ideeën om tot radicaal betere processen te komen die leiden tot drastische verbetering van de volgende prestatie-indicatoren:

  • Kosten
  • Service
  • Kwaliteit
  • Snelheid

 

Business Process Reengineering

Michael Hammer noemt dit herontwerpen van processen Business Process Reengineering (BPR). Volgens hem draait het hierbij om vier sleutelbegrippen:

  • Fundamenteel: terug naar de basis en opnieuw nadenken
  • Radicaal: aannames en vooringenomenheid overboord
  • Processen: niet in taken, mensen en posities denken, maar in processen
  • Dramatisch: geen marginale, maar drastische verbeteringen (tientallen procenten).

Verder stelt Hammer dat vanuit de klant moet worden gedacht, wat vraagt om het kantelen van een organisatie: in plaats van verticaal organiseren moet het horizontale aspect centraal staan. Dit betekent: denken vanuit de klant en de processen daar zo goed mogelijk op laten aansluiten.

 

Drie argumenten om social business bij business process engineering in te zetten

Michael Hammer ging er nog van uit dat het herontwerpen van processen voorbehouden was aan managers. De hedendaagse realiteit is dat door de inzet van social business een organisatie een collectief brein wordt. Omdat voor iedere medewerker geldt dat hij vanuit unieke talenten, kwaliteiten en inzichten in staat is oplossingen en ideeën te bedenken is business process reengineering daarmee niet uitsluitend voorbehouden aan managers.

Wanneer we spreken over een Business Revolution zeggen we impliciet dat business process reengineering in een heel kort tijdsbestek moet plaatsvinden. Een tegenwerping kan zijn: Onze organisatie is daar nog niet klaar voor. Middels social business verbinden we kennis en mensen met elkaar en creëren we de ideale omgeving om in een kort tijdsbestek processen radicaal te herontwerpen.
Dit geldt ook voor organisaties waar een beperkt deel van de medewerkers betrokken gebruikmaakt van social business. Stel dat slechts 15 procent van de medewerkers binnen een organisatie met 1.000 werknemers actief deel uitmaakt van social business, dan kunnen deze 150 medewerkers toch op één plaats een speerpunt aan kennis en ideeën vormen rondom business process reengineering.

 

Wat betekent dit voor managers?

Michael Hammer gaat ervan uit dat nadat business process reengineering heeft plaatsgevonden de manager de rol gaat innemen van coach/procesbegeleider. Ik stel dat beide rollen worden vervuld voordat er überhaupt een begin wordt gemaakt met business process reengineering. We willen namelijk dat zo veel mogelijk medewerkers zich actief verbinden aan het collectieve brein.

De manager die de rol van coach op zich neemt, zal de medewerker moeten aanmoedigen om vooral ideeën en inzichten te delen met anderen en in te haken op andermans bijdragen. Daar waar de medewerker nog onvoldoende inzicht heeft in de kracht van social business, zal de manager hem coachen.
De manager die de rol van procesbegeleider op zich neemt, zal vooral moeten zijn toegespitst op het katalyseren van de vertaalslag van collectieve kennis naar herontworpen processen. In de praktijk betekent dit dat de manager als spelverdeler de mensen bij elkaar brengt en zich toelegt op community-management.
Wat betekent dit voor de organisatie?

Wanneer organisaties op deze wijze social business inzetten, creëren ze een voedingsbodem waarop in een kort tijdsbestek continu nieuwe ideeën tot stand kunnen komen om processen radicaal te verbeteren.
Deze werkwijze is niet rigide, maar draagt wel bij aan doelstellingen zoals we die ook herkennen in de Lean manufacturing-managementfilosofie: maximale waarde voor de klant realiseren met zo min mogelijk verspilling.
Binnen Het Nieuwe Werken staan voor medewerkers resultaatgerichtheid en eigen verantwoordelijkheid centraal. Het Nieuwe Werken kenmerkt zich ook door de inzet van nieuwe technologieën. Denk aan sociale bedrijfsnetwerken. Verder verlangd Het Nieuwe Werken van managers dat ze hun medewerkers het vertrouwen schenken om zelfstandig tot resultaten te komen.
In mijn optiek zijn dit de ideale omstandigheden om te innoveren en te vernieuwen!

 

Bas Hoorn is helpt mensen en organisaties om slimmer te werken en met minder inspanning meer resultaat te bereiken. Kijk voor meer informatie op http://www.bashoorn.nl

Aantal keer bekeken: 148

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland