Van bepaalde tijd naar onbepaalde tijd. Tijd voor een nieuw concurrentiebeding?

Door een concurrentiebeding kunt u voorkomen dat uw werknemers de kennis en vaardigheden die ze bij u hebben opgedaan inzetten ten behoeve van uw concurrent. In een concurrentiebeding kan namelijk worden bepaald dat het een werknemer niet is toegestaan om gedurende een periode van bijvoorbeeld een jaar na het einde van het dienstverband bij de concurrent in dienst te treden of zelf een concurrerend bedrijf te starten.

Voor het geldig overeenkomen van een concurrentiebeding gelden strikte voorwaarden. Het concurrentiebeding moet schriftelijk worden overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Een concurrentiebeding is niet langer geldig wanneer dit als gevolg van een wijziging in de functie van de werknemer aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken. Deze problematiek laat ik hier verder buiten beschouwing.

Schriftelijk overeengekomen?

Aan het zogenaamde vereiste van schriftelijkheid is volgens de Hoge Raad voldaan als:

1. De werknemer een arbeidsovereenkomst of brief heeft ondertekend waarin het concurrentiebeding is opgenomen, of

2. Het concurrentiebeding is opgenomen in een bedrijfsreglement en de werknemer een arbeidsovereenkomst of brief heeft ondertekend waarin wordt verwezen naar dit bedrijfsreglement en dit reglement als bijlage is meegestuurd, of

3. De werknemer een arbeidsovereenkomst of brief heeft ondertekend waarin wordt verwezen naar een bijlage, zoals een bedrijfsreglement, waarin het concurrentiebeding is opgenomen én in de schriftelijke overeenkomst of de brief uitdrukkelijk wordt vermeld dat de werknemer door ondertekening instemt met het concurrentiebeding zoals opgenomen in het reglement. In dit geval is niet vereist dat het reglement wordt meegestuurd.

Van bepaalde tijd naar onbepaalde tijd

Wat geldt er wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd? Blijft het concurrentiebeding dan gewoon gelden of moet dit opnieuw schriftelijk worden overeengekomen?

Verschillende rechters hebben zich recentelijk over deze vraag gebogen. Het Hof Arnhem oordeelde dat in dit geval het concurrentiebeding opnieuw moet worden overeengekomen. Wat was er aan de hand? Een werknemer tekende begin 2007 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een concurrentiebeding dat op enig moment werd voortgezet voor onbepaalde tijd. De brief die de werknemer ontving met de tekst: “dat hetgeen was overeengekomen in de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst onverminderd van kracht bleef” achtte het Hof niet voldoende. Het vond dat sprake was van een nieuwe arbeidsovereenkomst, zodat het eerder overeengekomen concurrentiebeding volgens het Hof niet meer geldig was.

Het Hof Den Bosch is het daar niet mee eens. In een vergelijkbare casus werd geoordeeld dat het concurrentiebeding niet opnieuw overeengekomen hoefde te worden. Het Hof oordeelde dat het voldoende was dat bij de omzetting van de arbeidsovereenkomst werd vermeld dat de voorwaarden ongewijzigd bleven.

Wat moet u doen? (Zelfs de rechters zijn het niet eens….)

Beter voorkomen dan genezen is dan het advies! Dus: bij het voortzetten van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kunt u de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst laten ondertekenen met daarin (opnieuw) een concurrentiebeding. Een andere mogelijkheid is dat u de werknemer een brief laat ondertekenen met een vergelijkbare tekst als in de bovenstaande arresten, waarbij u de eerder ondertekende arbeidsovereenkomst (met daarin het concurrentiebeding) als bijlage meestuurt.

Zit u met een juridische vraagstuk of probleem? Laat mij dit dan weten door te reageren op dit bericht. Dan behandel ik uw juridische vraag volgende keer in deze blog.

Aantal keer bekeken: 732

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Doreen Raaijmakers on 2 augustus 2011 at 2:22pm
Het concurrentiebeding staat al sinds jaar en dag op de politieke agenda. Door het vallen van een aantal kabinetten is het volgens mij inmiddels ook zichtbaar van de agenda afgevallen. Erg bijzonder dat het niet goed wordt opgepakt door de huidige politieke macht.

Immers, datgene wat het wetboek voorschrijft omtrent het concurrentiebeding stelt weinig voor. Het moet een schriftelijk overeengekomen afspraak (beding) tussen werkgever en een meerderjarige werknemer zijn, die een beperking oplegt voor de periode ná de arbeidsovereenkomst. Daar komt het in feite op neer.

Het is dus één groot grijs gebied, waar niets ligt vastgelegd over de duur van het beding, de kaders van het beding (Welke werkzaamheden? Welke klanten? Welke regio? En de reden van beëindiging?). De wet schrijft zelf al voor dat de rechter er aan te pas moet komen om te beoordelen of een beding naar redelijkheid en billijkheid (grijs grijzer, grijst) is opgesteld.

En omdat een concurrentiebeding meteen met de arbeidsovereenkomst wordt opgesteld zal een nieuwe werknemer niet snel met de hakken in het zand gaan, wanneer er zaken in opgenomen staan die moreel gezien maar krapjes door de beugel kunnen.

Mede om deze reden is het aan te raden om bij een nieuwe functie of een nieuw contract een nieuw beding op te stellen en hierover te onderhandelen.
Het beding is bedoeld om de werkgever te beschermen, maar wanneer het beding een werknemer ernstig beperkt in het maken van een vervolgstap in de carrière, schiet het zijn doel voorbij. En ook dat valt weer in een grijs gebied, want onder welke omstandigheden ís dat zo?

En wat als de werkgever je na een jaar op straat zet omdat het contract om economische redenen niet kan worden voortgezet? Dan zit je als werknemer met dubbel-gebakken peren. En die zijn niet lekker!

Het wordt hoog tijd dat het concurrentiebeding opnieuw hoog op de politieke agenda komt te staan en uitsluitsel gaat geven over:
De duur
De beperkingen en kaders (klanten / prospects / relaties: van het bedrijf of jouw eigen contactpersonen)Eventuele vergoedingen en compensatieregelingen (als jij als IT-er bij de AH moet gaan werken omdat je een beding hebt, vind ik een aanvulling op het salaris door de werkgever gepast)
Regelingen omtrent LinkedIn en andere netwerken
Onderscheid tussen persoonlijke compententies en vaardigheden en welke specifiek tot het bedrijf toebehoren
etc. etc.

Enfin, er gaan veel aannames rond omtrent het concurrentiebeding, maar het blijft vooral een heel vaag en grijs (be-)ding.