Monetta Driessen heeft al een interessante blog geschreven over de verwachte trends en ontwikkelingen in HRM land. In aanvulling op die blog een aantal arbeidsrechtelijke weetjes:

• Voor kleine werkgevers wordt het makkelijker om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling. Er hoeft niet langer in elk van de drie boekjaren voor aanvang van een ontslagprocedure een verlies te zijn geleden, want het gaat vanaf nu om het gemiddelde (negatieve!) resultaat. Ook de eis van een negatief eigen vermogen komt te vervallen. Als een kleine werkgever een beroep kan doen op de overbruggingsregeling, dan houdt dat in dat de gewerkte jaren voor mei 2013 niet meetellen bij het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding.

• En die (maximale) transitievergoeding is inmiddels van € 79.000,-- naar € 81.000,-- gestegen (of een jaarsalaris als dat hoger is).

• Per 1 januari jl. is de AOW leeftijd 66 jaar en 4 maanden geworden. Staat in de arbeidsovereenkomst dat deze eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, dan is dat niet perse de AOW-leeftijd. Komt u er onderling niet uit, zoek dan juridische hulp.

• En over pensioen gesproken… kleine pensioenpotjes bij verschillende pensioenuitvoerders kunnen voortaan worden samengevoegd. Het gaat om potjes van € 2,-- tot € 466,-- per jaar. Daarvan zal niet vaak sprake zijn.

• Thans moet jaarlijks met de ondernemingsraad gesproken worden over lonen en over beloningsverschillen binnen de onderneming (mits er meer dan 100 werknemers werkzaam zijn).

• De Wet Invoering Extra Geboorteverlof (de WIEG) is in werking getreden. Fulltime werkende partners krijgen recht op vijf dagen vrij (en parttimers naar rato). Vanaf medio 2020 kunnen partners in het eerste half jaar nog eens vijf weken extra geboorteverlof krijgen.

• In de maak is een regeling die kleine werkgevers ontlast als zij in geval van ziekte twee jaar lang loon moeten doorbetalen. Zeker voor werkgevers die zich voor dat risico niet verzekerd hebben, is een dergelijke kostenpost lastig het hoofd te bieden. Eind december zijn daarom afspraken gemaakt om die lasten te gaan verlichten (wordt vervolgd, dus).

• Er was al een subsidieregeling voor werkenden van 45 jaar of ouder binnen de ambulance-, schoonmaak-, en onderwijswereld om loonbaanadvies te kunnen krijgen. Nu breidt minister Koolmees dat uit naar alle werkenden van 45 jaar en ouder. Iedereen kan een ontwikkeladvies aanvragen en individuele gesprekken voeren met een coach die daarvoor per advies € 600,-- subsidie kan aanvragen.

• Voorts heeft minister Koolmees afgezien van de voorgenomen bezuinigingen op de WIA. Het schattingsbesluit wordt niet aangescherpt en er komt geen inkomenseis voor WGA’ers in de categorie 80-100%. Wel komt er een scholingsexperiment en extra geld voor persoonlijke ondersteuning.

• En tot slot kunnen WW’ers vanaf 1 januari jl. meer vrijwilligerswerk doen zonder dat dit consequenties heeft voor hun uitkering (met name als het gaat om klussen bij non profit instellingen).

Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief via https://www.potjonker.nl/actueel/nieuwsbrieven/
En heeft u nog vragen? Neem gerust contact met mij op:
Muriel Middeldorp

www.potjonker.nl
T +31(0)235530235 | E middeldorp@potjonker.nl | Postbus 280, 2000 AG HAARLEM

Aantal keer bekeken: 1325

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland