Vrouwen, mannen, jongeren, ouderen kijken allemaal anders naar werk

Volgens recent onderzoek van de American Psychological Association (APA) blijven de meeste medewerkers in hun baan vanwege het plezier dat ze er in hebben en de fit met hun privéleven. Maar dat geldt niet voor iedereen en niet voor iedereen in gelijke mate.

Enkele opmerkelijke resultaten:

-Voor vrouwen is plezier in het werk en work-life fit een belangrijker reden dan voor mannen.
-Voor vrouwen zijn leuke collega’s, een goede baas en verbondenheid met de organisatie belangrijker dan voor mannen.
-Voor de categorie 55+ is plezier in het werk en work-life fit relatief het belangrijkst.
-Voor de categorie in de leeftijd 18-34 zijn leuke collega’s en een goede baas relatief het belangrijkst.
-Voor de categorie in de leeftijd 35-44 is geld de belangrijkste factor om in een baan te blijven.

Deze uitkomsten zijn goed te verklaren:

Vrouwen nemen nog steeds het leeuwendeel op zich van de zorg- en huishoudelijke taken. Het is dus logisch dat voor hen work-life fit belangrijker is dan voor mannen.

We weten al heel lang dat vrouwen meer gericht zijn op het in stand houden van goede relaties dan mannen. In allerlei onderzoek wordt telkens weer bevestigd dat vrouwen zich in hun handelen meer dan mannen laten leiden door de impact ervan op de relatie met anderen. In dit licht is het verklaarbaar dat verbondenheid met anderen en de organisatie voor vrouwen zwaarder weegt dan voor mannen.

Het past in de natuurlijke persoonlijkheidsontwikkeling dat medewerkers van 55+ niet meer zo geïnteresseerd zijn in geld. Er zijn op die leeftijd geen grote carrièresprongen meer te maken. Het wordt dan belangrijker om leuk en zinvol bezig te zijn. Het plezier in het werk, wat voor deze groep vaak zit in de overdracht van kennis aan een jongere generatie, geeft meer voldoening dan geld.

Jongeren in de leeftijd van 18-34 zitten aan het begin van hun carrière. Ze zitten in hun eerste of tweede baan en zijn nog volop bezig zich persoonlijk te ontwikkelen. Daarvoor zijn leuke collega’s en een goede baas belangrijk. Daarbij komt dat ze zich nog niet in het spitsuur van hun leven bevinden en hun kostenniveau nog niet zo hoog is.

Dat geldt niet voor de categorie in de leeftijd 34-44. Dit zijn de jonge gezinnen die hoge lasten hebben door hypotheek, kinderen etc. en vaak met zijn tweeën moeten blijven werken om hun levensstijl te kunnen bekostigen. Het is logisch dat geld voor hen de belangrijkste factor is.

Wat is de les hieruit voor HR?

De conclusies uit dit onderzoek pleiten voor een gedifferentieerd wervingsbeleid. Algemeen gezegd, leg bij vrouwen, ouderen en jongeren het accent op voordelen van de werkomgeving en het management, en benadruk bij dertigers en jonge veertigers het salaris en de financiële voordelen.

Aantal keer bekeken: 510

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Marianne Smit on 14 november 2012 at 11:35am

Interessant om te lezen, je zou wellicht hieruit kunnen constateren dat per leeftijdscategorie in diverse landen zich dezelfde tendens voordoet? Als arbeidsintermediair specifiek gericht op de doelgroep 45-75 jarigen, hebben we ook onderzoek gedaan naar de arbeidsmotivatie van ouderen. De conclusies komen overeen met die van dit onderzoek. De ervaren generaties zijn meer intrinsiek gemotiveerd, hechten meer waarde aan nuttig bezig zijn en dragen graag kennis over. Ik heb de link van deze gelijkgestemde onderzoeken bijgesloten ter referentie.

http://http://www.oudstanding.nl/kenniscentrum?tid=52950