Werknemer staat meer open voor persoonlijke ontwikkeling

De werknemer van nu moet zich continu blijven ontwikkelen om ook in de toekomst van toegevoegde waarde te blijven. Omdat maatschappij en technologie continu veranderen. Maar ook bedrijven moeten zich steeds meer richten op het ontwikkelen van het personeel. Niet alleen omdat werknemers daarom vragen. Ook omdat je daar als bedrijf zelf beter van wordt.

Een vaste baan voor 40 jaar is voor de starters van nu op de arbeidsmarkt een utopie. Dat is niet erg, want vooral jongere werknemers zitten helemaal niet meer op een baan voor het leven te wachten. De jongere generatie is vooral bezig met groeien en ontwikkelen. En verwacht daarin door de werkgever gesteund te worden.

Persoonlijke ontwikkeling is voor jongeren een wens, maar voor veel werknemers van middelbare leeftijd een noodzaak. Al dan niet gedwongen door de toenemende robotisering moeten veel werknemers door om- of bijscholing een andere invulling gaan zoeken voor de arbeidsjaren die hun nog resten.

Doorgroeien bij huidige werkgever is belangrijke wens

Een onderzoek van Horizon Training & Ontwikkeling, gehouden onder 1.015 werkende Nederlanders, toont aan dat blijven ontwikkelen een van de belangrijkste doelstellingen is voor werknemers: 68 procent heeft de ambitie om door te groeien binnen het bedrijf waarvoor zij werkzaam zijn. Bij jongeren is de ambitie het grootst: acht op de tien zoekt mogelijkheden om door te groeien.

Voor groei kijken werknemers dus niet per se buiten de deur: van de deelnemers werkt 62% al minimaal vijf jaar voor dezelfde werkgever. 68% zegt het frustrerend te vinden als je niet kunt doorgroeien binnen het bedrijf waar je werkt. Bijna de helft legt de verantwoordelijkheid daarvoor bij zijn werkgever.

Werknemers weten heel goed waar het beter kan

En er is werk aan de winkel, zo blijkt: 60% vindt dat hij of zij meer kan bijdragen aan de toekomst van het bedrijf dan nu het geval is. Werknemers weten vaak zelf heel goed wat er beter kan: 71% ziet kansen voor zichzelf of voor het bedrijf die nu nog niet volledig worden benut. Bovendien zegt een even grote groep een goed beeld te hebben van de manier waarop het dagelijks werk in de toekomst gaat veranderen, bijvoorbeeld door nieuwe technologieën.

De meeste medewerkers zijn positief over de leermogelijkheden die zij hebben: 65% vindt dat er een goed klimaat is om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Persoonlijke ontwikkeling levert volgens werknemers bovendien een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie.

Een leven lang leren om een leven lang van waarde te zijn: dat is inmiddels dus een must voor de werknemer. Maar wat heeft de werkgever eraan? Meer dan je zou denken.

Meer kwaliteit, meer motivatie

Doordat werknemers meer dan voorheen blijven leren en zich steeds meer ontwikkelen, worden zij steeds waardevoller voor bedrijven. Niet alleen de bestaande werknemers leveren meer toegevoegde waarde, ook nieuwe werknemers zijn waardevoller. Zij hebben zich immers bij hun vorige baas kunnen en willen ontwikkelen. Misschien zijn ze zelfs beter gemotiveerd dan voorheen omdat zij veel bewuster kiezen voor de baan die ze ook écht willen hebben.

'Talentontwikkeling is hard nodig om

je organisatie wendbaar te houden'

Persoonlijke ontwikkeling of anders gezegd, talentontwikkeling,  geeft het kwaliteitsniveau dus een impuls. En die hebben organisaties hard nodig, zegt Hugo Hoetink, adviseur bij Horizon Training & Ontwikkeling. “Als manager heb je een business te runnen. Als je hoort over ‘een leven lang leren’ denk je al gauw ‘aan mijn lijf geen polonaise, doe gewoon je werk’. Toch is talentontwikkeling hard nodig om je organisatie wendbaar te houden en beter in te spelen op de wensen van je klanten.”

Daarom moeten managers hun medewerkers blijven uitdagen om te blijven nadenken over de wereld om hen heen en hun lerend vermogen te ontwikkelen. Hoetink: “Wat zien zij in de media voorbijkomen? Bestaat de baan die je nu hebt over vijf jaar nog in deze vorm? Ben je als vrachtwagenchauffeur nog bestuurder van een auto of eerder een operator van besturingssystemen en is de wagen zelfsturend?”

Werknemers staan open voor HR

Omdat werknemers geleidelijk aan hun focus verleggen van baanzekerheid naar persoonlijke ontwikkeling, zijn ze ontvankelijker voor gesprekken met HR. Persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid zijn immers in hun eigen belang. “Leg ze uit voor welke ontwikkeling je bedrijf staat. En vraag ze: hoe kun jij daar met jouw talenten aan bijdragen?”, zegt Hoetink. Dat moet vooral zo concreet mogelijk: geef aan met welke uitdagingen je bedrijf te maken heeft. En vraag de werknemer om mee te denken en hun talent in te zetten. Benoem dat talent concreet, adviseert Hoetink. “Vaak zijn medewerkers zo vergroeid met hun functie, dat ze bang zijn die kwijt te raken. Maak hen bewust van het talent dat ze hebben, in bewoordingen als ‘analytisch heel sterk’ of ‘kan goed overzicht houden over veel informatie’. Dat kunnen ze ook in een andere setting of functie nuttig inzetten, waardoor ze breder inzetbaar zijn.”

HR wordt een businesspartner voor het personeel, zegt Hoetink. “Wij geloven er niet in dat je opleidingen of trainingen uitzet zonder de link te leggen met de business. Opleidingen en trainingen moeten aansluiten bij de beweging die het bedrijf maakt.” Maar dát er energie moet worden gestoken in de talentontwikkeling van medewerkers, staat buiten kijf.

Innovatie en langetermijndenken horen thuis in het DNA van elk bedrijf. "Wie alleen is gericht op resultaat op de korte termijn, verliest concurrentiekracht. Het ontwikkelen van talent is essentieel om ook morgen nog relevant te zijn als organisatie. Stel jezelf als HR-verantwoordelijke daarom steeds de vraag: hoe scoort mijn organisatie op het gebied van talentontwikkeling? Dat kan je bijvoorbeeld doen met een talentontwikkelingscan. Het personeel is de motor van je bedrijf. Zorg dat je als HR de belangrijkste brandstof biedt: kansen op ontwikkeling", aldus Hoetink.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Horizon Training en Ontwikkeling.

Aantal keer bekeken: 350

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland