De Eerste Kamer ging op 31 maart jl. akkoord met de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Volgens de regering komen mensen met een beperking onvoldoende aan het werk. De nieuwe wet moet het probleem aanpakken: met de zachte of harde hand.

De zachte hand

Werkgevers hebben zich garant gesteld om (oplopend naar 2026) zelf 100.000 extra banen te creëren. Met sociale partners zijn afspraken over hoeveel van deze extra banen de komende jaren moeten zijn gerealiseerd. Voor 2015 gaat het om 6.000 extra banen. Werkgevers zijn vrij om te bepalen hoe zij de extra banen gaan creëren.

De harde hand: betalen

Leidt de vrijwillige methode niet tot het aantal afgesproken extra banen, dan kan de overheid corrigerend optreden door de werkgever een quotumheffing op te leggen. De hoogte van de quotumheffing is afhankelijk van de personeelsomvang van de werkgever en het aantal arbeidsplaatsen (uitgedrukt in verloonde uren) dat bij de werkgever wordt ingevuld door mensen met een arbeidsbeperking. Voor elke sector zal de overheid jaarlijks een quotumpercentage vaststellen. Het daadwerkelijk te betalen bedrag is gelijk aan het quotumtekort vermenigvuldigd met € 5.000. Een quotumheffing is niet verschuldigd bij (kort samengevat) werkgevers met minder dan 25 werknemers.

Een voorbeeld

Bij bedrijf x is sprake van 50.000 verloonde uren, het door de overheid vastgestelde quotumpercentage bedraagt 1,5% en binnen bedrijf X zijn 490 uur ingevuld door arbeidsbeperkten. Uitgaande van een gemiddeld aantal van 1.300 jaarlijks verloonde uren van werknemers met een arbeidsbeperking, is bij bedrijf X sprake van een quotumtekort van ((50.000 x 1,5% - 490) /1.300) 0,2. De quotumheffing bedraagt dan (0,2 x € 5.000) € 1.000.

De quotumheffing kan op z’n vroegst per 1 januari 2017 ingaan. Dan wordt per werkgever het quotumpercentage voor 2017 berekend.

Stëffan de Jong
advocaat

Sterc arbeidsrecht advocaten
www.sterc-advocaten.nl
T 020 509 1800 | steffandejong@sterc-advocaten.nl | Veronesestraat 4 1077 RB Amsterdam

Aantal keer bekeken: 409

Helaas is het is niet mogelijk op dit HR bericht te reageren.