Over de Wet Werk en Zekerheid is al het nodige geschreven en te doen geweest. De verwachting is dat de Eerste Kamer op of rond 10 juni a.s. aan die wet (en zeker aan een aantal onderdelen dat per 1 juli a.s. in werking treedt) zijn zegen zal geven. In deze blog aandacht voor enkele wetswijzigingen die dan per 1 juli a.s. ingaan:

1. Als een werkgever een contract voor bepaalde tijd wil verlengen of wil beëindigen, moet de werkgever dat een maand van tevoren aan de werknemer aanzeggen. Dit geldt alleen als de einddatum kan worden bepaald op een kalenderdatum. Bepaalde tijdscontracten die zijn aangegaan voor de duur van een project behoeven niet een maand van tevoren “aangezegd” te worden omdat de einddatum dan niet vaststaat. Maar de medewerker met een contract voor bepaalde tijd dat afloopt per 1 september, dat de werkgever niet wil verlengen, moet vóór 1 augustus zijn “aangezegd”. Dat betekent dat de medewerker schriftelijk moet zijn gewezen op het feit dat het contract niet wordt verlengd. Wil de werkgever het contract juist wel verlengen, dan moet ook een aanzegging plaatsvinden. De aanzegging houdt dan in dat aan de werknemer gemeld wordt welke condities zullen gelden bij verlenging. Doet de werkgever de aanzegging niet of te laat, dan is de werkgever een maandsalaris verschuldigd aan de werknemer (of zoveel minder als de aanzegging te laat is gebeurd).

2. Concurrentiebeding: voortaan kan met medewerkers met wie voor bepaalde tijd wordt gecontracteerd geen concurrentie- of relatiebeding meer worden afgesproken tenzij in de arbeidsovereenkomst wordt gemotiveerd waarom dat in het gegeven geval toch noodzakelijk is. Een standaardbeding volstaat niet meer.

3. Proeftijd: vanaf 1 juli 2014 kan een proeftijd alleen nog worden afgesproken als sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als die bepaalde tijd langer duurt dan zes maanden. Een overeenkomst van zes maanden en een dag zou strikt genomen voldoende moeten zijn, maar juristen verwachten dat een dergelijke interpretatie van de wet weleens misbruik van recht zou kunnen opleveren.

Voor alle drie de wijzigingen geldt dat die alleen van toepassing zijn op afspraken die worden gemaakt of op contracten die aflopen na 1 juli 2014. Pas vanaf dat moment wordt de werkgever geacht de wet te kennen. Is dus een contract voor bepaalde tijd afgesproken vóór 1 juli, maar gaat dat in na 1 juli, dan geldt nog het huidige regime. En voor de aanzegging geldt: contracten die aflopen na een maand na 1 juli, moeten dus worden “aangezegd”.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met mij op:

Muriel Middeldorp www.potjonker.nl
T +31(0)23 - 553 02 30 | F +31(0)23 - 553 02 60 | E middeldorp@potjonker.nl | Postbus 280, 2000 AG HAARLEM

Aantal keer bekeken: 1841

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland