De financiële markten zijn volop in beweging, voornamlijk naar beneden gericht. De aandelenkoersen dalen en de (lange) rente daalt (zeker in 'veilige' landen als Duitsland en Nederland). Politiek Den Haag is op vakantie maar ondertussen wordt het wel spannend aan het Nederlandse Pensioenfront.

Veel pensioenregelingen, zowel die bij een verzekeraar als bij een pensioenfonds, beleggen hun euro's in staatsobligaties (=leningen) en aandelen. Het gevolg van de huidige onrust op de financiële markten is dat de pensioenverplichtingen toenemen (er is meer geld nodig om een zelfde pensioen uit te keren) en dat de waarde van de beleggingen afneemt. Gevolg hiervan is dat pensioenfondsen, maar ook verzekerde pensioencontracten, niet of nauwelijks in staat zij om de gegarandeerde pensioenen uit te keren. Bij een verzekerd pensioencontract is dit risico niet voor de werkgever of werknemer maar voor de verzekeraar (En dus de aandeelhouder), bij een pensioenfonds is dit risico echter belegd bij de werknemer of de werkgever. Los van dit effect heeft het huidige financiële klimaat ook gevolgen voor de waardevastheid van de pensioenregeling. Een beetje inflatie (prijsstijgingen) leidt ertoe dat je voor eenzelfde pensioen minder kan kopen. Het pensioen wordt dus minder waard! Dit effect speelt zowel bij pensioenfondsen als verzekeraars: veel pensioenregelingen kunnen niet indexeren met als gevolg dat de pensioenen minder waard worden. In de maand juli was de inflatie al 2,6%, het pensioen werd dus 2,6% minder waard! Dit een aantal jaren volhouden en de 'gemiddelde Nederlander' kan voor zijn pensioeneuro's (en het achterwege blijven van indexatie) nagenoeg niets meer kopen.

Veel werkgevers zijn inmiddels actief aan de slag met het herformuleren van hun pensioenbeleid. Men realiseert zich dat een gegarandeerd pensioen wellicht wel mooi is, maar dat een geindexeerd pensioen uiteindelijk de bedoeling is. Daarom, maar ook om andere redenen, zoals budgetteerbaarheid, kiezen steeds meer ondernemingen voor een beschikbare premieregeling. Een mooie overweging voor u als werkgever in deze teleurstellende (Beleggings)zomer.....

ik wens u alle wijsheid toe

Aantal keer bekeken: 212

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland